Friday, 22/11/2019 | : : UTC+1
Tiszacsege

A bölcsődei beiratkozás időpontja

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Bölcsőde

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. Tel.: 52/373-070

E-mail: napsugarbolcsi@citromail.hu

 

KEDVES SZÜLŐK, LEENDŐ BÖLCSŐDÉSEK!

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

42. § (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható:

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

 

Az emberi erőforrások minisztere 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról:

36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb, a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

37. § (1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását.

42. § (1) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával

a) a körzeti védőnő,

b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

c) a család- és gyermekjóléti szolgálat,

d) a gyámhatóság is kezdeményezheti.

 

A bölcsődei beiratkozás időpontja:

2017. május 02. – május 12-ig.

Minden nap 8.00h – 12.00h között.

2017/2018-as gondozási-nevelési évre.

 

Beiratkozás helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde NAPSUGÁR BÖLCSŐDE  Intézményegység

4066 Tiszacsege, Óvoda u 3/A.

 

Kérem a kedves Szülőket, hogy hozzák magukkal a gyermek:

-a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi azonosító)

-lakcímet igazoló hatósági igazolványt ( lakcímkártyát)

-a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyát (Taj kártya)

Gyermekegészségügyi kiskönyvét

Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozatot- a hátrányos helyzet megállapítását tartalmazó határozatot.

 

A Bölcsőde szakmai vezetője a felvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket, a beiratkozás utolsó napjától számított 15 munkanapon belül.

Jogorvoslati tájékoztatás: 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért

A Bölcsődei nevelési-gondozási év kezdete: 2017. szeptember 01.(csütörtök)

 

Kormos Józsefné

Intézményegység-vezető

 Értékelés
MEGNÉZTE: 82 látogató

Online lista

3 látogató van online
0 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.