Tuesday, 16/10/2018 | : : CEST+2
Tiszacsege

Pályázati felhívás jegyző munkakör betöltésére

Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV. elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
 • a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
 • közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 24. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt, a 06-70-902-0940, 06-52-588-405 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7668-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Szilágyi Sándor polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. .

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Tiszacsege Város polgármestere bírálja el. A kinevezés legfeljebb 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.tiszacsege.hu

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Értékelés
MEGNÉZTE: 165 látogató

Online lista

4 látogató van online
0 vendég, 4 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.