Tuesday, 20/8/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Tájékoztató – Útravaló ösztöndíjprogram

A Kormány Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a korai iskolaelhagyók számának csökkentését, mely cél elérését a köznevelési intézmények együttműködésével valósítjuk meg a csatolt felhívásban foglaltak mentén. Az Útravaló ösztöndíjprogram összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer, melyben a tanuló és a tanuló iskolai előrehaladását segítő mentor vesz részt.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – az EFOP-3.1.4- és a Versenyképes Magyarország Operatív Program -VEKOP-15-2015-0001 projekttel egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai- tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatást fogalmazza meg.

Az Útravaló ösztöndíjprojekt a 2017/2018. tanévben is 10 hónapra nyújt ösztöndíj és mentori támogatást az „Út a középiskolába” és „Út az érettségihez” alprogramjain keresztül a bevont hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére.

A jelentkezés feltételei:

– Magyarország területén működő, nappali rendszerű iskolai oktatásban, tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló  jelentkezését várjuk, aki hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű/védelembe vett/családba fogadott/ideiglenes hatállyal elhelyezett/utógondozásban részesül.

– valamint az

Út a középiskolába alprogram esetén:
a támogatás időszakának tanévében a 7-8. évfolyamon tanul, és az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et;

Út az érettségihez alprogram esetén:
érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanul, és az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 2,5-et.

A mentor szerepkör betöltésének feltétele:

Tanári vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy vagy szociálpedagógus vagy gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki a fenti végzettségeket adó képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a támogatási időszakba tartozó félévben kezdi meg.

Jelentkezési határidő: 2017.09.15.

További részletes tájékoztató az http://www.emet.gov.hu/ és a https://ukir.emet.gov.hu weboldalon található.

Kérdéseikre ügyfélszolgálatunk készséggel válaszol az info.utravalo@emet.gov.hu és az utravalo@kk.gov.hu címen, valamint a +36 (1) 309-4418 (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) és a +36 (1) 795-1170 (Klebelsberg Központ) telefonszámokon.

 Értékelés
MEGNÉZTE: 675 látogató

Online lista

2 látogató van online
0 vendég, 2 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.