Monday, 24/2/2020 UTC+1
Tiszacsege

Pályázat szociális gondozó és ápoló munkakör betöltésére

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő – testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

szociális gondozó és ápoló (5 fő)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú – Bihar Megye, Tiszacsege

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi segítségnyújtás feladatainak ellátása, szociális gondozás.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, 1/2000. (I.7.) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2. pontja szerinti végzettség,
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
  • 4 hónap próbaidő,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Emelt szintű szakképesítés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai, erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. január 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt, a 06-70/902-0940 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Tiszacsege Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14030-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.

 

A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.75%
Értékelés
MEGNÉZTE: 766 látogató

Online lista

3 látogató van online
0 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.