Monday, 21/10/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.02-2023.07.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető helyettesi feladatok ellátása a kötelező óraszámon felül. Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá bízott vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         óvodapedagógus – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Magas szintű kommunikációs képesség, szervezőkészség, elhivatottság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata. Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

•         90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdos Tiborné nyújt, a 0652373069 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79-46/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.

•         Személyesen: Bárdos Tiborné, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után a nevelőtestület véleményének kikérésével a vezetői megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tiszacsege Város honlapja: tiszacsege.hu – 2018. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.Értékelés
MEGNÉZTE: 611 látogató

Online lista

3 látogató van online
0 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.