Monday, 17/6/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Álláspályázat – Óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

3 fő óvodai, iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai, iskolai szociális segítő feladatok ellátása. Egyéni, csoport és közösségi munka.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

–      Főiskola, Szociális munkás, szociálpedagógus, egyéb a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz.melléklet II.1. pontja szerinti végzettség,

–      Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

–      Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–      Fényképes szakmai önéletrajz

–      Motivációs levél

–      Erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

–      Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

–      Iskolai végzettséget igazoló iratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Tóth Katalin nyújt, a 52/580-599 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

–  Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 583/2018, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodai, iskolai szociális segítő.

–  Elektronikus úton Szilágyiné Tóth Katalin részére a humanszolgaltato1@gmail.com E-mail címen keresztül

–  Személyesen: Szilágyiné Tóth Katalin, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot három fős bizottság bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–    Balmazújváros Humán Szolgáltató Központ honlapja – 2018. szeptember 4.

–    Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege, Hortobágy, Újszentmargita települések önkormányzatainak honlapja – 2018. szeptember 4.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.100%
Értékelés
MEGNÉZTE: 692 látogató

Online lista

8 látogató van online
3 vendég, 5 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.