Thursday, 18/7/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY TISZACSEGE VÁROS TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 26/2017. (XI.6.) önk. rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került.

A Kormány a 16/2018. (II.13.) Korm. rendelettel módosította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet egyes szakaszait.A módosítás a kerítés kialakításának szabályai és a településképi bírság tekintetében hozott változást, mely jogszabályváltozás miatt felülvizsgálni szükséges a helyi településképi rendeletet.

Tiszacsege Város Önkormányzata a Korm. rendelet 29/A. §, valamint az Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (IV.19.) önk. rendeletében foglaltak szerint Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önk. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet partnerségi véleményezésre bocsájtja.

A kapcsolódó rendelet-tervezet teljes terjedelemben megtekinthető a http://www.tiszacsege.hu/honlapon, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8.00- 12.00 óráig, szerda 13.00-16.00 óráig) a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.).

A közzétett tájékoztatók alapján a témákkal kapcsolatban véleményt, észrevételt tehet a

2018. november 22. napjától 2018. december 13. napjáig

írásban a polgármester részére címezve, melyet a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

  • személyesen (Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Titkárságán);
  • postai úton ajánlott levélben (Szilágyi Sándor polgármester, Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. címre);
  • elektronikus levélben a pmhivatal@tiszacsege.hu e-mail címre.


Tiszacsege, 2018.11.22.

 
Szilágyi Sándor

polgármester s.k.Értékelés
MEGNÉZTE: 248 látogató

Online lista

8 látogató van online
1 vendég, 7 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.