Monday, 21/10/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Képviselő-testületi ülés 2018. december 6.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött soron következő ülését 2018. december 6-án du. 15:00 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartja.

NAPIRENDI PONT:

1. Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI.01.) KT. számú rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2. A szociális célú széntámogatásról szóló rendelet elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3. A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4. Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának felülvizsgálata

a.) a Tiszacsege Termálstrand, Holdfény Kemping, szálláshelyek szolgáltatási díjainak felülvizsgálata

b.) a közterületi használati díjak meghatározásáról

c.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbe adott földterületek bérleti díjainak megállapítása

d.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, strandfürdő területén bérbe adott földterületek és helyiségek bérleti díjainak meghatározásáról.

e.) Az Önkormányzat által, építési-, Tisza-parti, valamint a köztemető területén virágárusító pavilon elhelyezésére bérbeadott területek bérleti díjainak felülvizsgálatára

f.) a piacokon és vásárokon alkalmazandó helyhasználati és helypénz díjtételeinek változásáról

g.) A Tiszacsegei Köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak, a temetőfenntartási hozzájárulás díjának és a temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálata

5. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbe adott lakások, helyiségek bérleti díjainak megállapítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7. Vendégétkeztetés vonatkozó szabályzat-tervezet megvitatása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8. Beszámoló a 2018. évi helyi adóbevételekről és adóztatási munkáról Ea.: dr. Bóné Mónika jegyző

9. Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

10. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

11. A 2019. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

12. Városi rendezvények értékelése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

13. Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

14. Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának jóváhagyása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

15. Tiszacsege Város Önkormányzata fenntartásában működő Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű Szolgáltató által biztosított szociális étkeztetésre kötött szolgáltatási szerződés újrakötése

16. Tiszacsege Város Önkormányzata által működtetett Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások módosított SZMSZ-ének, valamint szakmai programjainak elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

17. Orvosi ügyelettel kapcsolatos kérdések tisztázása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

18. Medicopter Alapítvány anyagi támogatás kérése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

19. Czető Norbert Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági tagságról való lemondása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

20. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervének elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

21. Különfélék

22. KÖZMEGHALLGATÁS

Tiszacsege, 2018. november 29. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármesterÉrtékelés
MEGNÉZTE: 514 látogató

Online lista

4 látogató van online
1 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.