Thursday, 2/4/2020 UTC+2
Tiszacsege

Álláspályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény és a munkaköri leírás alapján. Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Munkáját az óvoda Pedagógiai Programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevelek másolata. Hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdos Tiborné nyújt,

a 0652/373069 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsöde címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-131/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. [MB1] 

vagy

•         Személyesen: Bárdos Tiborné intézményvezetőnek, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/A. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
5%
Értékelés
MEGNÉZTE: 332 látogató

Online lista

3 látogató van online
1 vendég, 2 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.