Tuesday, 16/7/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Álláspályázat Jegyzői munkakör betöltésére

Tiszacsege Város Önkormányzat polgármestere

 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Tiszacsege Város Önkormányzat polgármestere Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal

 

jegyző

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

 

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth 5 .

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Tiszacsegei Polgármesteri  Hivatal vezetése,  a  Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  és  más  jogszabályok  által  a  jegyző  feladat-  és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a  “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
  • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV. elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat  alapján adott mentesítés,
  • Legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
  • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
 • a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  vállalja  a  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2014. augusztus 27. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 19.

 

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt Szilágyi  Sándor  polgármester nyújt, a 06-30-577-5482, 06-52-588-405 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat polgármestere címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8329/2014. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Szilágyi Sándor polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth 5 . .

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokat Tiszacsege Város polgármestere bírálja el. A kinevezés 6 hónap próbaidővel történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

 

 

 

 

 Értékelés
MEGNÉZTE: 63 látogató

Online lista

12 látogató van online
0 vendég, 12 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.