Monday, 24/2/2020 UTC+1
Tiszacsege

Soros Képviselő-testületi ülés 2015. március 31.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. március 31-én du. 15 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremében tartja,

 

Letölthető előterjesztés: 20150331_testületi_eloterjesztes (pdf)

 

Napirendi pont:

 

1./     Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2015-2018.évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat módosítása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

2./     Tiszacsege Város Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 27.) 2015. évi költségvetésének megtárgyalása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

3./     Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bérleti díj halasztott megfizetésére vonatkozó megállapodás módosítása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

4./     A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

5./     Központi Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2014. január 01. és 2014. december 31. időszak vonatkozásában

Ea.: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető

 

6./     Tag delegálása a Tiszacsegei Települési Értéktár Bizottságba

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

7./     A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde – Napsugár Bölcsőde intézményében ellátásban részesülők érdekvédelmére szolgáló érdekképviseleti fórumba tag kijelölése

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

8./     4066 Tiszacsege, Fő u. 98. szám alatti ingatlanrész felajánlása ajándék jogcímén

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

9./     Tóth Tímea ingatlan vásárlásával kapcsolatos kérelme

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

 

10./   Haszonbérleti szerződések felülvizsgálata

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

11./   A 2-es számú háziorvosi körzet betöltésére DR. Fábián Ferenc által benyújtott jelentkezés elbírálása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

12./   Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

13./   Polgármesteri jelentés

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

14./   Különfélék

 

Zárt ülés

 

1./     Előterjesztés a 2015. évi önkormányzati kitüntetésekről és díjakról

Ea.: Illés János PÜB. elnök

 

Tiszacsege, 2015. március 26.

 

Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármesterÉrtékelés
MEGNÉZTE: 46 látogató

Online lista

5 látogató van online
2 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.