Thursday, 24/5/2018 | : : CEST+2
Tiszacsege

A bölcsődei beíratkozás időpontja

A bölcsődei beíratkozás időpontja

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Bölcsőde

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. Tel.: 52/373-070

E-mail: napsugarbolcsi@citromail.hu

 

 

KEDVES SZÜLŐK, LEENDŐ BÖLCSŐDÉSEK!

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról:

42. § (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

 

Az emberi erőforrások minisztere 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról:

 

36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

 

37. § (1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását

 

42. § (1) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával

  1. a körzeti védőnő,
  2. a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
  3. a család- és gyermekjóléti szolgálat,
  4. a gyámhatóság

is kezdeményezheti.

 

A bölcsődei beíratkozás időpontja:

 

2016. május 02. – május 13-ig.

Minden nap 8.00 – 16.00h között.

2016/2017-es gondozási-nevelési évre.

 

Beiratkozás helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde – NAPSUGÁR BÖLCSŐDE Intézményegység

4066 Tiszacsege, Óvoda u 3/A.

 

Kérem a kedves Szülőket, hogy hozzák magukkal a gyermek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi azonosító)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványt ( lakcímkártyát)
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyát (Taj kártya)
  • Egészségügyi kiskönyvét
  • Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozatot- a hátrányos helyzet megállapítását tartalmazó határozatot.

 

A Bölcsőde szakmai vezetője a felvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket, a beiratkozás utolsó napjától számított 15 munkanapon belül.

 

Jogorvoslati tájékoztatás: 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért

 

A Bölcsődei nevelési-gondozási év kezdete: 2016. szeptember 01. (csütörtök)

 

Kormos Józsefné

Intézményegység-vezető

 

Tiszacsege, 2016. április 27.

 5%
Értékelés
MEGNÉZTE: 151 látogató

Online lista

3 látogató van online
2 vendég, 1 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.