Monday, 21/10/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Képviselő-testületi ülés 2016. december 13.

Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. december 13-ai képviselő-testületi ülése felvételről.

Napirendi pont:

1./   A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2015. évben végzett munkájukról

Ea.: Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető

 

2./   Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs 2015. évben végzett tevékenységéről

Ea.: Busi László r. alezredes kapitányságvezető

 

3./   A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

4./   Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

5./   START mg-i közmunka keretében megtermelt zöldségfélék szociális célú felhasználásáról

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

6./   A közterületek használatáról szóló 6/2003. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

7./   Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

8./   Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosítása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

9./   A Tiszacsege Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás tervezet, valamint vagyonkezelési szerződés jóváhagyása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

10./    Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

11./    Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesterének normatív utasítása a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezeten belül az intézményvezetői, intézményvezetői-helyettesi munkakör egyidejű betöltetlensége esetén a helyettesítés rendjéről

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

12./    Viziközmű 2015 évi bérleti díj megállapítása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

13./    Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

14./    Városi rendezvények értékelése

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

15./    A 2017. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

16./    Javaslat a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére című pályázaton való részvétel

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

17./    Javaslat a 2017. évi Járási Startmunka mintaprogramok keretén belül a magas hozzáadott értékű programban „Kiskapacitású vágóhíd felújítása Tiszacsegén” megnevezésű kérelem benyújtására

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

18./    Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési terve

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

19./    Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

20./    Városi Óvoda és Bölcsőde 2015/16 nevelési évről szóló Szakmai beszámolója

Ea.: Bárdos Tiborné intézményvezető

 

21./    Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2016/17 nevelési év munkatervéről

Ea.: Bárdos Tiborné intézményvezető

 

22./    Beszámoló a Fekete István Általános Iskola 2015/2016. tanév oktató-nevelő munkájáról, valamint a 2016/2017-es tanév előkészítéséről

Ea.: Bana Józsefné intézményvezető

 

23./    Szakmai beszámoló a fonyódligeti üdülő 2016. évi üzemeltetéséről

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

24./    Nagy Sándor a Tiszacsegei Halászcsárda közterülethasználati kérelmének megvitatása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

25./    Simon Linda ingatlanvásárlás iránti kérelme

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

26./    Polgármesteri jelentés

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

27./    Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

28./    KÖZMEGHALLGATÁS

 

29./    Különfélék

 

 3%
Értékelés
MEGNÉZTE: 242 látogató

Online lista

3 látogató van online
0 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.