Tuesday, 7/4/2020 UTC+2
Tiszacsege

 

Tiszacsege Város Önkormányzata - Általános közzétételi lista:

Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog érvényesülését elősegítendő az Országgyűlés elfogadta az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt (Eitv. vagy törvény). A törvény értelmében, a közfeladatot ellátó szerveknek a törvényben meghatározott közérdekű adataikat internetes honlapjukon ingyenesen, regisztráció nélkül kell hozzáférhetővé tenniük.

1. Szervezeti, személyzeti adatok


 

1. Elérhetőségi adatok

2. A szervezeti Struktúra

3. A szerv vezetői

4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

6. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

7. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

8. A szerv által alapított közalapítványok

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


 

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladata, tevékenysége

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok illetve nyilvántartások leíró adatai

7. Nyílvános kiadványok

8. Döntéshozatal, ülések

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

12. Vizsgálatok, ellenőrzések listája 

13. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

18. Különös és egyedi közzétételi listák

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma.

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

 

 

3. Gazdálkodási adatok


 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések, beszerzések, beruházások

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázatok adatai, az elbírálásról készített emlékeztető, eredmények

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladat ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított meghaladó kifizetések.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8. Közbeszerzési információk

 

III. A költségvetés végrehajtása

 

  

V. Egyéb kifizetések

 

Egyéb szabályozás alá tartozó közérdekű adatok:


Bejelentésköteles kereskedelmi helyek (.xlsx)

Működési engedély köteles kereskedelmi helyek (.xlsx)

Telephely nyílvántartás (.xlsx)

Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

Tiszacsege Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatához kapcsolódó feltételeket a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT.sz. rendelet 15. §-a tartalmazza

Online lista

6 látogató van online
3 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.