Sportfejlesztési program jóváhagyása – Határozat – SFP-75328/2024/MLSZ

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. § (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) TISZACSEGE VÁROSI SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 4066 Tiszacsege Kossuth utca: adószáma: 19850872-1-09, képviselője: Sallai Szabolcs) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési