Sunday, 25/7/2021 UTC+2
Tiszacsege

Pályázat vezető gondozó munkakör betöltésére!

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő – testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet vezető gondozó munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú – Bihar Megye, Tiszacsege

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ápoló, gondozó munka szakmai irányítása. Szakmai munka összehangolása, szervezése. Szakmai egység feladatköréből adódó nyilvántartási, adminisztrációs. feladatok végrehajtása, adatszolgáltatása. A dokumentációk és a szakmai munka ellenőrzése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • A 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletben (vezető gondozó önálló szolgáltatás esetén) előírtak szerinti szakképzettség ,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköri orvosi alkalmasság, 4 hónap próbaidő,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret,
 • szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű problémakezelő és megoldó készség,
 • Jó szintű kommunikációs, konfliktustűrő készség,
 • Önállóság,
 • Empátia, tolerancia,
 • Kiváló szintű együttműködő és kapcsolatteremtő képesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettségeket, szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt, a 06-70/902-0940 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Tiszacsege Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13723-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

 

A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:MEGNÉZTE: 842 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.