A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. § (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) TISZACSEGE VÁROSI SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 4066 Tiszacsege Kossuth utca: adószáma: 19850872-1-09, képviselője: Sallai Szabolcs) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve
annak költségvetését az Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja alapján meghatározott támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerének
(benchmark-rendszer) és követelményeinek megfelelően, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési
programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom.