Thursday, 20/2/2020 UTC+1
Tiszacsege

Soros Képviselő-testületi ülés 2019. november 28.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. november 28-án du. 1600 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.) – tartja.

Napirendi pontok

1./ Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/19 nevelési évről szóló szakmai beszámolója

Ea.: Bárdos Tiborné intézményvezető

2./ Városi rendezvények értékelése

        Ea.: Kisné Bolacsek Rita

3./  A 2020. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása

Ea.: Kisné Bolacsek Rita

4./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról

Ea.: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető

5./ Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának felülvizsgálata

  1. a Tiszacsege Termálstrand, Holdfény Kemping, szálláshelyek szolgáltatási díjainak felülvizsgálata
  2. a közterületi használati díjak meghatározásáról
  3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbe adott földterületek bérleti díjainak megállapítása
  4. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, strandfürdő területén bérbe adott földterületek és helyiségek bérleti díjainak meghatározásáról.
  5. Az Önkormányzat által, építési-, Tisza-parti, valamint a köztemető területén virágárusító pavilon elhelyezésére bérbeadott területek bérleti díjainak felülvizsgálatára
  6. a piacokon és vásárokon alkalmazandó helyhasználati és helypénz díjtételeinek változásáról
  7. A Tiszacsegei Köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak, a temetőfenntartási hozzájárulás díjának és a temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálata

Ea.: Kőszegi János intézményvezető

6./Változási vázrajzok és megkeresés megküldése ROP területrendezés tárgyában (Magyar Közút szerződés)

Ea.: Kőszegi János intézményvezető

7./ Szilágyi Sándor eszközeinek értékének megállapítása.

Ea.: Fekete Gergő polgármester

8./ Első ingatlanhoz jutók támogatására helyi rendelet megalkotása a jövő évi költségvetésbe betervezve

         Ea.: Fekete Gergő polgármester

9./ Határozat visszavonása 9,5 millió Ft hitel felvételéről

       Ea.: Fekete Gergő polgármester

10./ A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása az e-mail címek és a hivatalos közösségi oldal kapcsán

       Ea.: Fekete Gergő polgármester

11./ Közvilágítás bekötési igények megvalósítása (Ipar utca, Templom utca zugai)

       Ea.:  Fekete Gergő polgármester

12./ Felkészülés a téli időjárási viszontagságokra (várható hóhelyzetre)

       Ea.: Fekete Gergő polgármester

13./ Dr. Gadóczi István székhelymódosításának megtárgyalása

       Ea.: Fekete Gergő polgármester

14./  Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Ea.: Fekete Gergő polgármester

15./ A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadása

Ea.: Fekete Gergő polgármester

16./ Képviselő-testület 2020. év I. félévi munkatervének elfogadása

Ea.: Fekete Gergő polgármester

17./ Polgármesteri jelentés

Ea.: Fekete Gergő polgármester

18./ Balogh Jánosné 4066 Tiszacsege, Báthori utca 3. szám alatti lakos tulajdonában lévő 602 helyrajzi számú ingatlanrész megvásárlásának újratárgyalása

       Ea.: Fekete Gergő polgármester

19./ Javaslat 2020. évi járási startmunka mintaprogramok indítására

       Ea.: Fekete Gergő polgármester

20./ Különfélék

Zárt ülés:

– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság további tagjainak megválasztása

  Ea.: Fekete Gergő polgármester

– Költségalapon meghatározott bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása

  Ea.: Fekete Gergő polgármester

– Közalkalmazott áthelyezése a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet állományába

  Ea.: Fekete Gergő polgármester

Tiszacsege, 2019. november 22.

Tisztelettel:

Fekete Gergő

polgármester5%
Értékelés
MEGNÉZTE: 439 látogató

Online lista

7 látogató van online
1 vendég, 6 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.