Sunday, 25/9/2022 UTC+2
Tiszacsege
Járás székhelye: Balmazújváros
Illetékességi területe: Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege, Újszentmargita
Járási hivatalvezető: Csiha Gábor Csaba
Cím: Balmazújváros, Kossuth tér 3.
Telefon: 06 52 550-611
Ügyfélfogadás: H-Cs: 08.00-16.30 P: 08.00-14.00
E-mail: balmazujvaros.jh@hajdu.gov.hu

Tiszacsegei Kirendeltségek:

Kormányablak (Okmányiroda)

Ügyintézés

Az okmányirodák 2013. január 1-jétől a járási hivatalok törzshivatalának szervezeti egységeiként működnek tovább. A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással, egyéni vállalkozói tevékenységgel és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. Az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyíti majd, hogy 2013 januártól a járási hivatalok okmányirodái országos illetékességgel látják el feladataikat.

Balmazújvárosi Járási Hivatal Tiszacsegei Kirendeltsége – Okmányiroda

Cím: Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Telefon:
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 8:00 – 18:00
KEDD: 8:00 – 16:00
SZERDA: 8:00 – 18:00
CSÜTÖRTÖK: 8:00 – 16:00
PÉNTEK: 8:00 – 12:00

Hatósági iroda

Ügyintézés

A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság)

Balmazújvárosi Járási Hivatal Tiszacsegei Kirendeltsége
Cím: Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Telefon: 06 (52) 588-400 (119-es mellék)

Gyámhivatal

Ügyintézés

2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök. A járási gyámhivatal lesz jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.

Balmazújvárosi Járási Hivatal Tiszacsegei Kirendeltsége
Cím: Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Telefon: 06 (52) 588-400 (118-as mellék)

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás