Tuesday, 21/5/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről

Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2018 (IV.3.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására

Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017. (XI.6.) önk. rendelet módosításáról

TISZACSEGE VÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Településképi rendelet (továbbiakban: TKR) célja a település sajátos településképének védelme és

alakítása. A TKR területi hatálya a település teljes közigazgatási területére vonatkozik.

A TKR megállapította:

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését,

b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a

településképi szempontból meghatározó területeket,

c) a településképi követelményeket,

d) a településkép érvényesítési eszközökre vonatkozó helyi szabályokat.

A város a településkép védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önk. rendelettel (továbbiakban: TKR) jogszerűen döntött a helyi viszonyok rendezéséről.

A TKR jóváhagyása óta eltelt időszakban számos jogszabályi változás történt, ezért el kellett végezni

  • az időközben bekövetkező magasabbrendű jogszabályi előírások változásából következő szabályozások módosítását, valamint
  • a 314/2012 (XI.8.) Korm.r. 43/B. (4) előírás szerinti (jóváhagyott TKR-re vonatkozó beérkezett vélemények kiértékelésével történő) éves felülvizsgálatát, továbbá
  • a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály HB/11-TÖRV/00530-1/2019. iktsz.-ú szakmai segítségnyújtásban megfogalmazottakat.

Az 1. §-hoz

A “tulajdonos” helyett “ingatlantulajdonos” szóhasználat került bevezetésre az egyértelműség érdekében.

A 2. §- hoz

A jogszabály módosítás értelmében a polgármester nem megtiltja, hanem megszünteti az eljárást.

A 3. § – hoz

34. § (3) pontosítása történik „követelmények” helyett az egyértelműsítés érdekében „településképi követelményeknek” szóhasználatra.

A 4. § – hoz

A jogszabálymódosítások miatt a fejezet teljes cseréje volt szükséges:

  • – településképi bírság helyett településképvédelmi bírság szöveg cseréje,
  • – nem hatályos jogszabályra való hivatkozás miatt,
  • – építtető helyett ingatlantulajdonos szöveghasználat érdekében,
  • – Ákr 134 § végrehajtási szabályok érvényesítése érdekében,
  • – állami főépítész véleményt figyelembe vette a tervezet, mivel a 38. § (2) b) „esetén” szóval kiegészítette.

Az 5. § – hoz

Hatálybaléptetéssel kapcsolatos rendelkezés.

A város a településkép védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önk. rendelettel (továbbiakban: TKR) jogszerűen döntött a helyi viszonyok rendezéséről.

A TKR jóváhagyása óta eltelt időszakban számos jogszabályi változás történt, ezért el kellett végezni

  • az időközben bekövetkező magasabb rendű jogszabályi előírások változásából következő szabályozások módosítását, valamint
  • a 314/2012 (XI.8.) Korm.r. 43/B. (4) előírás szerinti (jóváhagyott TKR-re vonatkozó beérkezett vélemények kiértékelésével történő) éves felülvizsgálatát.

 

Az 1. §-hoz

A bevezető rendelkezésben a véleményező szervek megnevezéseinek aktualizálása történt.

A 2. §-hoz

Fejezetcím pontosítása történt.

A 3. §-hoz, a 10. §-hoz, a 15. §-hoz, a 18. §-hoz és a 20. §-hoz

Szövegrész módosulás történt.

A 4. §-hoz

Technikai módosítás történt a szakasz megjelölés előtt.

Az 5. §-hoz

Szövegrész módosulás történt.

A 6. §-hoz

A (2) bekezdés előírása a TKR és településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat együtt alkalmazása érdekében szükséges.

A 7. §-hoz

Hatásköri előírások megállapítása történt, mivel a 2021. évi XXXIX. törvény utolsó időszakban hatályba lépett rendelkezése értelmében ezen hatáskör címzettje az önkormányzat lett. A képviselő-testületi hatáskörhöz hasonlóan ez is átruházható, melyet a képviselő-testület a településképi rendeletben kell, hogy megtegyen. Jelenleg ezt a hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át, így gyakorlatilag az eljárások a korábbiakhoz hasonlóan kerülhetnek majd lefolytatásra.

A 8. §-hoz

Szövegrész módosulás történik.

A 9. §-hoz

A helyi védelem alá helyezéssel kapcsolatos feladatellátással összefüggő illetékességek megállapítása történik.

A 11. §-hoz

A helyrajzi szám tekintetében az előírás pontosítás történik.

A 12. §-hoz

A 14. § szerkezete változik, illetve a (3) bekezdés b) pontja tekintetében egyértelműsítés történik a helyi, illetve az országos jogszabályok alkalmazása vonatkozásában.

A 13. §-hoz

Az előírás pontosítása történik. Üvegfelületek kivétele szükséges.

A 14. §-hoz

Szakmai előírás kiegészítése szükséges.

A 16. §-hoz

A területi lehatárolásokkal kapcsolatos részletesebb kifejtésre volt szükség az egyértelműség érdekében.

A 17. §-hoz

Szövegrész módosulás történt.

A 19. §-hoz

Az előírás pontosítása szükséges a vonatkozó jogszabály szerinti fogalmak pontos használata érdekében.

A 21. §-hoz

A szakmai konzultációhoz kapcsolódó előírások egyértelmű előírása volt szükséges.

A 22. §-hoz

A településképi bejelentési eljárásra vonatkozó előírásokat a hatályos jogszabályok előírásaival összhangba kellett hozni.

A 23. §-hoz és a 24. §-hoz

A településképi kötelezési eljárásra, településképi-védelmi bírságra vonatkozó előírásokat a hatályos jogszabályok előírásaival összhangba kellett hozni.

A 25. §-hoz

Technikai módosítás történt.

A 26. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez

Az Alaprendelet 3. mellékletének felülvizsgálata történt. Továbbá a 4. melléklet megalkotására volt szükség, annak érdekében, hogy a rendeltetésmódosítás kapcsán a településképi bejelentési eljáráshoz szükséges, az Önkormányzat részére benyújtandó dokumentáció minimális szakmai követelményei rögzítésre kerüljenek az egyértelmű jogalkalmazás érdekében.

A 27. §-hoz

Hatályát veszti a bekezdés.

A 28. §-hoz

Hatálybaléptetéssel kapcsolatos rendelkezés.

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás