Tuesday, 24/5/2022 UTC+2
Tiszacsege

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről

Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2018 (IV.3.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására

Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017. (XI.6.) önk. rendelet módosításáról

TISZACSEGE VÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsege Város településképének védelméről szóló
26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

RÖVID, KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Tiszacsege Város településképének védelméről szóló

26/2017. (XI.6.) önk. rendelethez

A Településképi rendelet (továbbiakban: TKR) célja a település sajátos településképének védelme és

alakítása. A TKR területi hatálya a település teljes közigazgatási területére vonatkozik.

A TKR megállapította:

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését,

b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a

településképi szempontból meghatározó területeket,

c) a településképi követelményeket,

d) a településkép érvényesítési eszközökre vonatkozó helyi szabályokat.

RÖVID, KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Tiszacsege Város településképének védelméről szóló

26/2017. (XI.6.) önk. rendelet módosításáról szóló

12/2019. (VII.15.) önk. rendelethez

A város a településkép védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önk. rendelettel (továbbiakban: TKR) jogszerűen döntött a helyi viszonyok rendezéséről.

A TKR jóváhagyása óta eltelt időszakban számos jogszabályi változás történt, ezért el kellett végezni

  • az időközben bekövetkező magasabbrendű jogszabályi előírások változásából következő szabályozások módosítását, valamint
  • a 314/2012 (XI.8.) Korm.r. 43/B. (4) előírás szerinti (jóváhagyott TKR-re vonatkozó beérkezett vélemények kiértékelésével történő) éves felülvizsgálatát, továbbá
  • a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály HB/11-TÖRV/00530-1/2019. iktsz.-ú szakmai segítségnyújtásban megfogalmazottakat.

Az 1. §-hoz

A “tulajdonos” helyett “ingatlantulajdonos” szóhasználat került bevezetésre az egyértelműség érdekében.

A 2. §- hoz

A jogszabály módosítás értelmében a polgármester nem megtiltja, hanem megszünteti az eljárást.

A 3. § – hoz

34. § (3) pontosítása történik „követelmények” helyett az egyértelműsítés érdekében „településképi követelményeknek” szóhasználatra.

A 4. § – hoz

A jogszabálymódosítások miatt a fejezet teljes cseréje volt szükséges:

  • – településképi bírság helyett településképvédelmi bírság szöveg cseréje,
  • – nem hatályos jogszabályra való hivatkozás miatt,
  • – építtető helyett ingatlantulajdonos szöveghasználat érdekében,
  • – Ákr 134 § végrehajtási szabályok érvényesítése érdekében,
  • – állami főépítész véleményt figyelembe vette a tervezet, mivel a 38. § (2) b) „esetén” szóval kiegészítette.

Az 5. § – hoz

Hatálybaléptetéssel kapcsolatos rendelkezés.

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Skip to content