Thursday, 25/7/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1. Hivatalos név: Tiszacsege Város Önkormányzata

2. Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

3. Postacím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

4. Telefonszám: +36-52-588-400

5. Faxszám: nincs

6. Központi elektronikus levélcím: pmhivatal[kukac]tiszacsege.hu

7. A honlap URL-je: https://tiszacsege.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:

– Telefonszám: +36-52-588-400

– Ügyfélfogadás helye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

– Postacíme: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

– Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Dr. Lajter Zoltán, jegyző

– Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő: 8:00-12:00 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00 – 16:00

Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

  1. A szervezeti struktúra ábrája

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Szeli Zoltán, polgármester

Dr. Lajter Zoltán, jegyző

Sallai Szabolcs, alpolgármester/képviselő

Bartha Jánosné, képviselő

Kalózné Nagy Melinda, képviselő

Tóth Imre, képviselő

Triznyáné Vadász Hedvig, képviselő

Vásári-Orosz Andrea képviselő

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Titkársági Iroda: Dr. Lajter Zoltán, jegyző

Hivatali elérhetősége

telefon: +36-52-588-400;
telefax: -;
postacím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.;
elektronikus levélcím: jegyzo[kukac]tiszacsege.hu

Pénzügyi Iroda: Langó Józsefné, pénzügyi irodavezető

Hivatali elérhetősége

telefon: +36-52-588-400;
telefax: -;
postacím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.;
elektronikus levélcím: penzugy[kukac]tiszacsege.hu

Hatósági Iroda: Kótiné dr. Losonczi Zsuzsanna, hatósági irodavezető

Hivatali elérhetősége

telefon: +36-52-588-400;
telefax: -;
postacím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.;
elektronikus levélcím: hatosagi[kukac]tiszacsege.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

– Hivatali elérhetősége

telefon: +36-52-588-058;
telefax: -;
postacím: 4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71.;
elektronikus levélcím: komszolg[kukac]tiszacsege.hu

Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde

– Hivatali elérhetősége

telefon: +36-52-373-069 (Óvoda); +36-52-373-070 (Bölcsőde);
telefax: -;
postacím: 4066 Tiszacsege, Óvoda utca. 3/A.;
elektronikus levélcím: ovoda.tiszacsege[kukac]gmail.com

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár

– Hivatali elérhetősége

telefon: +36-52-373-137;
telefax: -;
postacím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.;
elektronikus levélcím: tcsegekonyvtar[kukac]gmail.com

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

– Nem releváns.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Nem releváns.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Kari Irén vezérigazgató

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– 4.374.254, – Ft saját tőke


1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– sütőipar, pékség

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Szakács Tamás János vezérigazgató

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– 230.000, – Ft részvény


1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– PÉTEGISZ Nonprifit Zrt.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– Járóbeteg szakellátás

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Dr. Pásztor Ibolya vezérigazgató

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– 825.000, – Ft részvény


1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– kommunális hulladék begyűjtése

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Vendel Zsolt ügyvezető

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– 70.000, – Ft törzsbetét


1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– víztermelés, vízkezelés, vízellátás

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Kányási Rea vezérigazgató

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– 10.000 – Ft részvény

1.4. Közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

– Nem releváns.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

– Nem releváns.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

– Nem releváns.

1.5. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

– A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár gondozásában jelenik meg a CSEGEI Körkép című újság.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

– Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

– Nem releváns.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

– Hivatalos név: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

– Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

– Elérhetőség

Telefon: +36-52-504-100

Telefax: +36-52-504-105

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 83

Elektronikus levélcím: hivatal[kukac]hajdu.gov.hu

Honlap URL-je: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/hajdu-bihar

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Hivatalos név: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztály

– Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

– Elérhetőség

Telefon: +36-52-504-199

Telefax: +36-52-504-105

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 83

Ügyfélfogadás helye:

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8:00-16:30

Kedd 8:00-16:30

Szerda 8:00-16:30

Csütörtök 8:00-16:30

Péntek 8:00-13:30

1.7. Költségvetési szervek

1.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

– költségvetési szerv neve: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

– székhelye: 4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71.

– költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat:

– alapítva: 2000. április 1.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

– Szerv vezetője: Katona Imre

– Szerv honlapjának URL-je: https://www.tiszacsege.hu/


1.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

– költségvetési szerv neve: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

– székhelye: 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.

– költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat:

– alapítva: 2004. január 1.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

– Szerv vezetője: Hajduné Holló Katalin Szilvia

– Szerv honlapjának URL-je: https://www.tiszacsege.hu/

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

– Szervezeti és működési szabályzat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete, amely elérhető: https://or.njt.hu/eli/v01/728614/r/2013/6

– Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: feltöltés alatt

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

– Nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

– Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete tartalmazza.

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

– Települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,71e34e61-866c-4cae-80f8-a0a8b2ff8f5e

– Rendkívüli települési támogatás

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,71e34e61-866c-4cae-80f8-a0a8b2ff8f5e

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

– Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

– Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem (Illetékmentes)

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/86/JEGYZ00222

– Zajkibocsátási határérték megállapítása

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/196/OKTVF00265

– Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/179/JEGYZ00219

– Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/179/JEGYZ00221

– Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,0073d29c-9c41-4fa7-8f94-71b3b994154a

– Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c8df003e-367b-42ca-89c6-66c2d66f374f

– Apai elismerő nyilatkozat

https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410000/420001/Gyermekvallalas20091202.html

– Haláleset anyakönyvezése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,aaecd46d-16f2-4723-8300-d82f5da0d122

– Házasságkötési szándék bejelentése

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/22/ANYKV00003

–  Hagyatéki eljárás

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,a7ae8dc7-62e4-40fe-808e-c4368cfd784e

– Haláleset anyakönyvezése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,aaecd46d-16f2-4723-8300-d82f5da0d122

– Lakcímváltozás bejelentése

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7e085583-2d6d-4c31-8ee4-fe1303e7ff2f,lakcimbejelentes

– A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/106/JEGYZ00502

– Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/12/JEGYZ01001

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

– Postacím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

– Ügyfélfogadási cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

– Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8:00-12:00 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00 – 16:00

Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

– Formanyomtatványok:

Szociális és gyermekvédelmi ügyek:

– Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap

Kereskedelmi ügyek:

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változásról

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

– KÉRELEM kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kibocsátása iránt és BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

– BEJELENTÉS kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránti kérelem adatiban bekövetkezett változásról és BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változásról

– KÉRELEM kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásra szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránt

– BEJELENTÉS kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásra szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránti kérelem adataiban bekövetkezett változásról

– BEJELENTÉS üzlet megszűnéséről

– KÉRELEM vásárlók könyvének hitelesítése iránt

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

– E-önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

– e-Papír: https://epapir.gov.hu/

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

– Személyreszabott Ügyintézési Felület: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

– településfejlesztés, településrendezés;

– településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása);

– a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

– egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

– környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

– kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

– gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

– szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

– lakás- és helyiséggazdálkodás;

– a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

– sport, ifjúsági ügyek;

– nemzetiségi ügyek.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

– Link (fejlesztés alatt)

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

– A 2. pont tartalmazza.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

– A 2. pont tartalmazza.

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

– Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők, valamint a kereskedelmi tevékenység adataira vonatkozó nyilvántartás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

– Magánszálláshelyek nyilvántartása

Aszálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1)

– Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. § (1)

–  Vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (1)

– Telepengedélyekről vezettet nyilvántartás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1)

– Méhészkedésről vezetett nyilvántartás

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §

– Ebnyilvántartás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §. (2)

– Szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §

– Bélyegző nyilvántartás

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

– Az 1. pontban felsorolt jogszabályokban megtalálható.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

– Az 1. pontban felsorolt jogszabályokban megtalálható.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

– Tiszacsege Város Önkormányzata nem jelentet meg nyilvános kiadványt.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

– Nem releváns.

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

– Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető:

https://or.njt.hu/eli/v01/728614/r/2013/6

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

– Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (16. § és 17. §), amely elérhető:

https://or.njt.hu/eli/v01/728614/r/2013/6

– közmeghallgatás

– lakossági fórum

– Postacíme: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

– Elektronikus levélcím: pmhivatal[kukac]tiszacsege.hu

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

– Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető:

https://or.njt.hu/eli/v01/728614/r/2013/6

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

– Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme

– Ülés helye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

https://tiszacsege.hu/?page_id=19432

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap megjelöléssel), valamint nyilvánossága

https://tiszacsege.hu/?page_id=121

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

– Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető:

https://or.njt.hu/eli/v01/728614/r/2013/6

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

https://tiszacsege.hu/?cat=5

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

https://tiszacsege.hu/?page_id=19484

https://or.njt.hu/onkorm/-:7:1418:-:-:1:-:-:-/1/10

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

https://tiszacsege.hu/?page_id=19484

https://or.njt.hu/onkorm/-:7:1418:-:-:1:-:-:-/1/10

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

https://tiszacsege.hu/?page_id=19432

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

https://tiszacsege.hu/?page_id=19432

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

https://tiszacsege.hu/?cat=5

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

https://tiszacsege.hu/?cat=180

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://tiszacsege.hu/?page_id=20182

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

– Feltöltés alatt.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

– Tiszacsege Város Önkormányzata

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

– Postacíme: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

– Földrajzi helye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

– Telefonszám: +36-52-588-400

– Elektronikus levélcím: pmhivatal[kukac]tiszacsege.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

– Sallai László adatvédelmi tisztviselő

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

– Nem alkalmaz az Önkormányzat ilyen jellegű ÁSZF-t.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

– Nincs ilyen szerződés.

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

– Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

– Nem releváns.

3. Gazdálkodási adatok

3.3. Költségvetések, beszámolók

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 
(Újszentmargitai Kirendeltséggel együtt)
köztisztviselő: 22 fő, ebből vezetői megbízássalrendelkező köztisztviselő 4 fő

2023. év
     
Illetmény
 (Ft/év) bruttó
Veztők: 26 868 800
Egyéb alkalmazottak: 73 607 054
Összesen: 100 475 854
     
 Cafeteria
(Ft/év) bruttó 
Vezetők: 1 581 251
Egyéb alkalmazottak: 5 769 639
Összesen: 7 350 890
     
 Költségtérítés
(Ft/év) bruttó 
Vezetők: 453 120
Egyéb alkalmazottak: 740 100
Összesen: 1 193 220

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás