Wednesday, 27/10/2021 UTC+2
Tiszacsege
 • Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások

  Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A…

  Tovább
 • Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Tiszavirág Idősek Klubja

  A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja továbbá, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.…

  Tovább
 • Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata

  A családsegítő szolgáltatás a szociális alapellátás része. Fő célunk a veszélyeztetett vagy krízshelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése. Szolgálatunk ezen célok eléréséhez nyújt általános és speciális szolgáltatásokat, ellátásokat közvetítünk és szervezési tevékenységet végzünk. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Cím:…

  Tovább

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.