Monday, 24/2/2020 UTC+1
Tiszacsege

Pályázat – Háziorvosi tevékenység ellátása

Tiszacsege Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

 

HÁZIORVOSI

 

tevékenység ellátására.

 

A jogviszony jellege: egészségügyi szolgáltatás keretében nyújtott önálló orvosi (vállalkozó háziorvosi) tevékenység határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződés keretében.

 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, Tiszacsege városa, felnőtt háziorvosi körzet
(4066 Tiszacsege, Fő út 29. szám).

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. § – ában előírt képesítés,
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 • a vállalkozás működési feltételeinek meglétét igazoló dokumentumok,
 • “B” kategóriás jogosítvány,
 • saját gépjármű,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:

 • a háziorvosi ellátásban gyakorlattal, szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások:

 • igazolás a működési nyilvántartásba vételről,
 • a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • amennyiben a pályázó szakmai gyakorlattal rendelkezik, annak igazolása,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
 • igazolás az egészségügyi alkalmasságról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikeres pályázat esetén a feladat-ellátási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket teljesíti,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának képviselő-testület általi megtárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

Díjazás:

Feladat-ellátási szerződés alapján az Egészségbiztosító szerinti praxisfinanszírozás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 15.

A munkakör betölthető: 2015. január 1.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton (Tiszacsege Város Önkormányzata, 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.) vagy e-mailen (polgarmester@tiszacsege.hu).

 

A borítékra kérjük ráírni: „háziorvosi pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtását és személyes meghallgatást követően képviselő-testületi ülés keretében történik a kiválasztott pályázatok elbírálása, melynek eredményeképpen egy fővel feladat-ellátási szerződést köt Tiszacsege Város Önkormányzata.

 

Egyéb információk:

A háziorvosi körzet működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket az Önkormányzat biztosítja.

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Sándor Tiszacsege Város Polgármestere nyújt mobilon (06-30/577-5482), de elsősorban e-mail útján (polgarmester@tiszacsege.hu).Értékelés
MEGNÉZTE: 25 látogató

Online lista

5 látogató van online
1 vendég, 4 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.