Monday, 17/6/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:
 • Kereskedelmi helyek

  Ssz. Nyt-i szám Kereskedő neve, székhelye Cgj száma, váll-i nyt-i száma Stat-i számjele Üzlet neve Üzlet címe 1. 1/2010/B Lévai 2002. Bt. 09-06-011497 21375860-5248-212-09 Gazdabolt Tiszacsege, Tavasz utca 20.     4066 Tiszacsege, Tavasz utca 20.         2. 2/2010/B Egyek-Petrol Kft. 09-09-012409 226010897-4722-213-09 vegyes bolt Tiszacsege, Kossuth…

  Tovább
 • Közbeszerzési információk

  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl) Tiszacsege Város Önkormányzata 2012. évi éves összesített közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége   CPV kód Irányadó eljárásrend   Tervezett eljárási típus       Várható összeg  (nettó Ft)  Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben…

  Tovább
 • Támogatások

  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem áll rendelkezésre ilyen adat

  Tovább
 • Beruházásra, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződesek

  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési  beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése  (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés …

  Tovább
 • Nem alapfeladatra fordított támogatások (5 millió Ft felett)

  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nem áll rendelkezésre ilyen adat

  Tovább
 • Foglakoztatottak létszáma, személyi juttatások összesítése

  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres  juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke  összesítve Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának létszámára vonatkozó személyi juttatások 2012. I. negyedéves adatai.    …

  Tovább
 • A költségvetés végrehajtása

  A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói. 2011 I. féléves beszámoló 2011 I-III. n.éves beszámoló 2011 éves beszámoló 2012 I. féléves beszámoló 2012_I-III_n-eves_beszamolo 2012. évi éves összevont beszámoló 2012. éves beszámoló 2013 I félévi beszámoló 2013 I-III negyedévi beszámoló…

  Tovább
 • Éves költségvetések

  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései.   2010. évi költségvetés   2010. évi elemi költségvetés 2010. évi költségvetési rendelet 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 2010. évi költségvetési rendelet módosítása   2011. évi költségvetés   2011. évi elemi költségvetés 2011.…

  Tovább
 • Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenõrzések nyilvános megállapításai Számvevői jelentés a Tiszacsege Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről: Számvevői jelentés   Számvevői jelentés a Tiszacsege Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2012. évi ellenőrzéséről: Számvevői jelentés 2012. évről

  Tovább
 • Egyéb szabályozás alá tartozó közérdekű adatok

  Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről   A Tiszacsege Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának legmagasabb díjai a használat célja szerint  

  Tovább
 • Közérdekű adatok megismerésére irányuló intézkedések rendje

  A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelõs, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve   TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK A  KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA   adatigénylő letöltése   1.                  A…

  Tovább
 • Híredetmények, közlemények

  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Tiszacsege Város Önkormányzatának, Intézményeinek hírdetményei és közleményei az alábbi címen olvasható:   [cat totalposts=”” category=”7″ thumbnail=”true” excerpt=”true” orderby=”title” order=”asc”]

  Tovább
 • A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: A Képviselő-testületnek nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések:  [cat totalposts=”” category=”5″ thumbnail=”true” excerpt=”true” orderby=”date” order=”desc”]

  Tovább
 • A döntés előkészítésének rendje, szabályai, jegyzőkönyvei

  A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A döntések előkészítésének rendje Szervezeti és Működési Szabályzat: 7§, 8§. Állampolgári közreműködés módja Szervezeti…

  Tovább
 • Nyílvános kiadványok

  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nem áll rendelkezésre ilyen adat

  Tovább
 • Fenntartott adatbázisok, nyílvántartások leíró adatai

  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, idõtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdõíves adatfelvétel esetén a kitöltendõ kérdõív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendõ nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében –…

  Tovább
 • Közszolgáltatások megnevezése

  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendõ díj mértéke, az abból adott kedvezmények Köztemető üzemeltetés: Tiszacsege Város Önkormányzatának Köztemető üzemeltetési rendelete   Szilárd hulladék szállítás: Tiszacsege Város Önkormányzatának szilárd hulladékkezelés rendelet   Folyékony hulladék szállítás: Tiszacsege Város Önkormányzatának…

  Tovább
 • Ügyintézéshez szükséges útmutatók

  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az…

  Tovább

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás