Monday, 25/1/2021 UTC+1
Tiszacsege

Felhívás – a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

Felhívás – a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

F E L H Í V Á S

a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

 

Tiszacsege Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Tiszacsegei Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

 

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.

 

A támogatás igénylése érdekében háztartásonként 1 (egy) darab igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, a juttatás igényelendő formájának megjelölésével:

a) tűzifa,

b) szén,

c) PB palackos gáz,

d) PB tartályos gáz,

e) fűtőolaj,

f) pellet/brikett.

 

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. 

 

Az igénybejelentést az a Tiszacsege közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tenni.

 

A kérelemhez csatolandó az igénylő személyes adatait igazoló személyi igazolvány és lakcímkártya másolata!

 

Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz történő benyújtásának helye és határideje:

  • Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal portája, vagy a 20-as iroda – 2018. október 15.

 

A határidő lejártát követően igénylés nem nyújtható be, a határidő elmulasztása jogvesztő!

 

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.tiszacsege.hu honlapon, vagy a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal portáján, illetve a hivatal 20-as irodájában. Az igénybejelentő lapokat személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal címére szíveskedjenek eljuttatni (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.).

 

Az igénybejelentések a Belügyminisztérium részére további intézkedés céljából továbbításra kerülnek.

 

Tiszacsege, 2018. augusztus 14.

Tiszacsege Város Önkormányzata

 

IGÉNYBEJELENTŐ LETÖLTÉSE



MEGNÉZTE: 381 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.