Thursday, 7/12/2023 UTC+1
Tiszacsege

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A 2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATON BELÜL BELTERÜLETI ÚT FELÚJÍTÁSÁRA

Tiszacsege Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) a BMÖFT/5-20/2019. iktatószámú miniszteri döntés értelmében pályázatot nyert az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül belterületi út felújítására.

Kérem, hogy szíveskedjen árajánlatot adni a Tiszacsege város belterületén található Lehel utca 1688-as helyrajzi számától az 1644-es helyrajzi számáig terjedő útszakasz aszfaltburkolására.

A felújítandó útszakasz hossza: 563 fm/2702 m2
A felújítandó útszakasz szélessége: 4,8 m

 1. Ajánlatkérő adatai:

  Név: Tiszacsege Város Önkormányzata
  Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
  Képviselő: Szeli Zoltán polgármester
  Kapcsolattartó: Józsa Erika intézményvezető-helyettes (06 70/682-02-87)
  E-mail: hivatal.tiszacsege@gmail.com
   
 2. Beszerzés tárgya:

  A beszerzés tárgya a Tiszacsege város belterületén található Lehel utca 1688-as helyrajzi számától az 1644-es helyrajzi számáig terjedő útszakasz aszfaltburkolása (a meglévő útpálya kátyúzása, emulzió szórás, AC11 5 cm vtg. aszfaltozás, padkakészítés 1 m szélességben mindkét oldalon).

   
 3. Alkalmassági követelmények:
   
  1. Az Ajánlatadónak szakmailag megfelelő tapasztalatokkal kell rendelkeznie az ajánlattételi felhívás tárgyát képző tevékenységben, illetve a megfelelő ár-érték arányt, valamint a megfelelő idejű garancia vállalását szükséges képviselni.
  2. Nem lehet ajánlattevő, akivel szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, illetve akinek köztartozása van.
    
 4. Az ajánlat tartalma:

  Az árajánlatnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
   
  1. az ajánlattevő megnevezését, címét, cégszerű aláírását/képviselő/ajánlattevő nevét,
  2. az ajánlat tárgyának pontos megnevezését,
  3. a projekt pontos címét és kódszámát,
  4. az ajánlattételi felhívás tárgyához kapcsolódó szakmai tapasztalat bemutatását,
  5. az árajánlat érvényességét, dátumát,
  6. az egységárat, mennyiséget, nettó árat, ÁFA-t, bruttó árat. 
    
 5. A szolgálat teljesítésének igazolása:

  Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését követően teljesítésigazolás kiállítása szükséges.
   
 6. A szerződés meghatározás:

  Vállalkozási szerződés.
   
 7. Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, számlázási módja:

  A kivitelezési feladatok elvégzését követően számla kiállítása szükséges. A számla kiegyenlítésére a teljesítést követő hónap 10. napjáig kerül sor.
   
 8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

  Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árat megajánló, illetve a leghosszabb garancia időt vállaló Ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést, melyről a Képviselő-testület határozattal dönt.
   
 9. Az ajánlat beérkezésének határideje:

  2020. október 29.
   
 10. Az ajánlatok benyújtásának nyelve:

  Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
   
 11. Az ajánlatok benyújtásának módja és helye:

  Kérjük, hogy az ajánlatot cégszerűen aláírva szíveskedjen megküldeni az 1. pontban meghatározott címre postai úton, személyesen papír alapon, vagy szkennelt formátumban, az alábbi e-mail címre: hivatal.tiszacsege@gmail.com.

Tiszacsege, 2020. október 21.

Tisztelettel:
Szeli Zoltán s.k.MEGNÉZTE: 129 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás