Monday, 17/6/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének és Jegyzőjének 1/2020. (XI. 11.) együttes utasítása

Figyelemmel arra, hogy az országban egyre növekszik a beazonosított SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek, azon belül is az aktív megbetegedettek száma, a további fertőzések és fertőződések elkerülése érdekében – figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint Magyarország Kormányának a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet kötelező rendelkezéseire is – a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott hatáskörben a következő utasítást adjuk ki.

 1. Az Utasítás ismertetése
 2. Az Utasítás célja

Jelen Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás (a továbbiakban: Utasítás) célja Tiszacsege város területén a veszélyhelyzet időszaki működésének szabályozása, kezelése, továbbá a lakosság tájékoztatásának elősegítése a megelőző, illetve a korlátozó intézkedések végrehajtásakor.

2.    Az Utasítás hatálya

2.1.      Az Utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal).

2.2.      Az Utasítás személyi hatálya kiterjed a Hivatal munkatársaira, továbbá a Hivatal területére belépőkre.

2.3.      Az Utasítás időbeni hatálya: az Utasítás hatályba lépésének napjától visszavonásig.

II. Maszk használata

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés h) pontja alapján a Hivatalban

 • nyitvatartási időben – a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével – mindenki köteles munkavédelmi-, orvosi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni.
 • a maszkot oly módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat egyidejűleg és folyamatosan elfedje.

III. Az ügyfélfogadás

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra kizárólag halaszthatatlan ügyekben és előzetes telefonos egyeztetést követően kerülhet sor, minden más esetben elektronikusan, telefonon vagy postai úton történik az ügyintézés az alábbiak szerint:

általános megkeresések esetén elfogadott az elektronikus levélben és ügyfélkapus azonosítás után igénybe vehető e-papír szolgáltatás,

 • engedélyek iránti kérelmek kizárólag eredeti vagy elektronikus aláírással ellátott, az ügyfelet (képviselőjét) azonosítható formában tartalmazó,  
  1. magánszemélyek esetében postai feladással nyújthatók be,
  2. egyéb esetben (vállalkozások, gazdálkodók számára) az elektronikus kapcsolattartás kötelező.
 • Elérhetőségek:
 • A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal hivatali kapus azonosítója: TCSEGEPH
 • Tiszacsege Város Önkormányzata hivatali kapus azonosítója: TCSEGEONK
 • E-mail cím: hivatal.tiszacsege@gmail.com
 1. Személyes megjelenés esetén a Hivatal bejáratánál elhelyezett kézi fertőtlenítő használata kötelező, amelyet megelőzően a maszk felvétele az előírtaknak megfelelően megtörtént.
 2. Az 1. pontban említett papír alapú kérelmek, megkeresések és egyéb küldemények a Hivatal előtt elhelyezett gyűjtőládában adhatók le.
 3. Különösen fontos, hogy az egyes irodákban ügyintézőnként egyszerre egy, az üggyel érintett személy tartózkodhat. Várakozás az előterekben, folyosókon a másfél méteres szociális távolság betartásával és maszk használatával történjen.
 4. Az esetleges fertőzöttségre utaló jelek észlelése esetén a Hivatal látogatása tilos.

 IV. Testhőmérséklet mérés

 1. Belépéskor a portás az erre rendszeresített érintésmentes eszközzel ellenőrzi a belépő testhőmérsékletét, amelyet mindenki tűrni köteles. Az a személy, akinek testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a meghatározott mértéket, a hivatal épületébe nem léphet be. A testhőmérséklet elfogadható mértékére az országos tisztifőorvos által közzétett érték az irányadó (37,8°C).
 1. A határértéket meghaladó testhőmérséklet mérését követően a mérés egy alkalommal, az első mérést követő kb. 10 perc elteltével megismételhető. Az ismételt határértéket meghaladó mérést követően, adott személy a hivatal épületének elhagyására köteles.
 1. A belépés elutasítása – indokolt esetben (pl. egyeztetett időpontban való megjelenés) – a belépni szándékozó személy kérelmére jegyzőkönyvben rögzíthető.
 1. Hivatali alkalmazottak testhőmérséklet mérése – az arra kijelölt személy által – a munkakezdést követő 30 percen belül kell megtörténjen. A határértéket meghaladó mérés esetén az alkalmazottnak – közvetlen vezetőjének tájékoztatása mellett – a munkatársaktól való elkülönítéséről kell gondoskodni. A mérés 30-45 perc elteltét követő megismétlése után, szükség esetén a munkavállaló köteles a kapcsolatot háziorvosával felvenni, illetve munkahelyéről otthonába visszatérni, vagy a háziorvos utasítása szerint eljárni.

V. A fertőzöttség bejelentése

 1. A Hivatalban dolgozó köztisztviselők és más munkavállalók a tudomásszerzést követően haladéktalanul kötelesek telefonon bejelenteni közvetlen munkahelyi felettesüknek minden olyan tényt vagy körülményt, amely saját személyük vagy a velük egy háztartásban élők vonatkozásában a vírusfertőzöttségre utal vagy utalhat (azonosított fertőzöttség, pozitivitás kimutatása, karanténba helyezés stb.).
 1. A bejelentést követően az érintett dolgozó munkahelyi vezetője köteles azonnali hatállyal rendelkezni a dolgozó Hivatalban történő munkavégzésének felfüggesztéséről, a home-office alkalmazásának esetleges lehetőségéről, a munkavállaló helyettesítéséről, a hatáskörébe utalt feladatok folyamatos ellátásának biztosításáról.

VI. Takarítás, fertőtlenítés, szellőztetés

 1. A munkahelyek fertőtlenítéssel egybekötött takarítására különös figyelmet kell fordítani, a sűrűn igénybe vett területek (ajtókilincsek, lépcsőházi kapaszkodók, vendégszékek karfái, stb.) naponta többszöri áttörléséről kell gondoskodni. A takarítás, szemetes kosarak ürítése során gumikesztyű használata kötelező.
 1. Az iroda és más folyamatosan igénybe vett helyiségek szellőztetését rendszeresen (óránként legalább 5 perc) el kell végezni, az alkalmanként igénybe vett tárgyalókat a használatot követően minden esetben, előtte lehetőség szerint szellőztetni kell.
 1. Az ózongenerátor használata a hivatal helyiségeiben a használati útmutatónak megfelelően és időközönként – rendelkezésre állás esetén – alkalmazható.

VII. Egyéb

 1. Az utasításban foglaltak – és a későbbi változások – ügyfeleket érintő részéről a lakosság tájékoztatásáról a rendelkezésre álló infokommunikációs eszközök útján gondoskodni kell.
 1. Jelen utasítás 2020. november 12-én lép hatályba.

Tiszacsege, 2020. november 11.

Szeli Zoltán s.k. polgármesterDr. Lajter Zoltán s.k. hatósági irodavezető mb. jegyző


MEGNÉZTE: 1067 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás