Sunday, 25/9/2022 UTC+2
Tiszacsege

Polgármesteri beszámoló az eddig végzett munkáról, feladatokról

Tiszacsege Város polgármesterének tájékoztatója ez eddig végzett munkáról, az önkormányzat átvett pénzügyeiről.

Tisztelt Lakosság!

Az időközi választás óta eltelt egy hónap eseményeiről, döntéseiről, folyamatban lévő ügyeiről szeretném tájékoztatni Önöket.

Mielőtt ezt megtenném, a legfontosabb, és legaktuálisabb feladatunkra hívom fel figyelmüket. A COVID-19 járvány egészségügyi előírásait mindenki szigorúan tartsa be a saját, és a közösség érdekében! Kövessük a kormány rendelkezéseit! Figyeljünk az idősekre, egyedül élőkre, és ha segítségre szorulót látunk, vagy ellátás hiányát tapasztaljuk környezetükben, nyújtsunk segítséget a lehetőségeinken belül, illetve értesítsük városunk önkormányzatát!

A választást követő naptól képviselő társaimmal rengeteget fáradozunk azon, hogy az előző vezetőségtől félbemaradt, vagy meg nem valósult feladatokat megoldjuk, elvégezzük.

Az alakuló ülésen a testület határozatot hozott a következő témákban:

-Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában történő részvételre vonatkozó javaslatot, és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott pályázathoz.

-Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális célú tüzelőanyag megvásárlására vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy a Nyírerdő Zrt.-vel kívánja a szerződést megkötni.

-Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram keretében megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Bonita Játszóterek Group Kft.-vel kíván szerződést kötni.

-Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” című, megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Bamli Művek Kft.-vel kíván szerződést kötni.

-Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, belterületi út felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Szilvási Építő Kft.-vel kíván szerződést kötni.

-Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tiszacsege település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű megnyert projekt keretében a projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adóval, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kíván szerződést kötni.

-Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatot, és úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a belügyminiszter által kiírt pályázatra.

November folyamán az alábbi találkozókon, megbeszéléseken vettem részt:

2020. október 29-én Cégénydányádba turisztikai konferenciára utaztam, ahol a MAKETUSZ (Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség), a Középkori Templomok Útja Egyesület, valamint a Magyar Kajak Kenu Szövetség vezetőivel beszéltem, akik nagyon fontos turisztikai pontnak tartják Tiszacsegét a Tisza-tó – Tokaj fejlesztési szakaszon mind vízi-, kerékpáros- és lovasturisztikai témában is.

2020. november 2-án 14:00 órai kezdettel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának nyílt ülésén módosítottuk az SZMSZ-t, és a szomszédos települések polgármestereivel informális megbeszélést tartottunk.

2020. november 4-re meghívást kaptam a Felső-Tiszavidék turisztikai fejlesztési lehetőségeire irányuló szakmai tanácskozásra, melyre Bodó Sándor Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár székhelyén került sor. Az egyeztetésen államtitkár úr is részt vett. A megbeszélésen szó volt azokról a turisztikai attrakciókról, amelyeknek a Tisza-partunk helyet adhat.

Ezen a napon 15 órától a Parlamentben Jakab Istvánnál az Országgyűlés alelnökével, / Magosz elnöke/ találkoztam. Egyeztetést folytattunk a térség, valamint Tiszacsege fejlesztésével kapcsolatosan. Támogatásáról biztosította településünket.

2020. november 5-én megtörtént a hivatalos polgármesteri átadás-átvétel.

A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében részemről, mint átvevő polgármester és dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető részéről került aláírásra, valamint Fekete Gergő átadó, aki a jegyzőkönyvet az állandó lakóhelyén két tanú jelenlétében írta alá.

Az aktuális pénzügyi helyzet, a tartozásokról és követelésekről az átvétel napján: Az önkormányzat pénzkészlete 2020. év október hó 18. napján: 139.733.375 Ft.

Ebből, kötelezettségvállalással még nem terhelt, vagy terhelt de még a számlánkon pihenő célzott, másra nem használható pénzek:

Komp felújításra nyert pályázati pénz:6 350 000 Ft
Lehel utca rész felújításra nyert pályázati pénz:14 583 450 Ft
Magyar Falu Program közterületi játszóterek kialakítása:4 898 406 Ft
Óvoda épület felújítás25 447 234 Ft
Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása:15 786 100 Ft
TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetés:22 000 000 Ft
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése:34 070 194 Ft
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése:3 024 800 Ft
összesen:126 160 184 Ft

Ebből adódóan a “pénztárcában” lévő összeg:    13 573 191 Ft

Viszont, a befizetésre váró „csekkek” a következők:

2018-ból normatív támogatás visszafizetési kötelezettség:3 000 014 Ft
2019-ból normatív támogatás visszafizetési kötelezettség:6 000 000 Ft
2020-ból normatív támogatás visszafizetési kötelezettség:                             ? Előző években felvett pályázati önerő /törlesztése 2021-től indul:47 500 000 Ft
Számlatartozások szállítók kivitelezők felé:49 942 685 Ft
Gyermekétkeztetés, kommunális szolgáltatás kintlévősége:8 999 999 Ft
Projektmenedzseri díj a kivitelezésre nem került Lehel u. -i első szakasz miatt:3 900 000 Ft
Sertésól pályázati díj egy részének visszafizetése3 173 645 Ft
Strand büféjének kártalanítási összege a volt bérlő felé (fizetési meghagyás):3 000 000 Ft
Folyószámlahitel:50 000 000 Ft
összesen:175 516 343 Ft

Tehát az átvett „pénztárcában” 13.573.191 Ft van, de a kifizetetlen tartozás 175.516.343 Ft Így az önkormányzat pénzkészlete valójában: –161 943 152 Ft tartozás

2020. november 6-án a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője és a vállalat jogásza személyes egyeztetésre érkezett, melynek fő témája az előző évben elnyert, majd az előző vezetés által visszamondott Rákóczi- Toldi utca felújítási pályázata volt. Sajnos a 3,9 millió forint projektmenedzseri díjat önkormányzatunknak kiszámlázták, amit rövid határidőn belül ki kell fizetnünk.

2020. november 9-én Vásári Orosz Andrea képviselő asszonnyal a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályán egyeztetésen vettünk részt Nagy Zoltánné szociális-gyámügyi revizorral. Két témában kértük a segítségét. Az egyik a tanyagondnokság megszervezésére, a másik az időskorúak nappali ellátásának megfelelőbb hely biztosítására vonatkozott. A Tompa utcai épület állagromlása olyan mértékű, hogy a továbbiakban a rendeltetésszerű feladatainak ellátására nem alkalmas, ezért a Fő utca 69-71. alatti épületben alakítunk ki megfelelő helyszint a szociális feladatokra.

Ugyanezen a napon Dr. Vadász Györgyi doktornővel tartottam megbeszélést a 2020. december 31. napján megszűnő praxisáról. Mivel nem talált vevőt, ezért az önkormányzatra száll a praxisjog. A továbbiakban egyelőre helyettesítéssel oldjuk meg a körzet orvosi ellátását. A betegellátás az előző hónapokhoz hasonlóan folytatódik.

2020. november 10-én a rendkívüli jogrend elrendelése miatt 8 órától informális egyeztetést tartottam a képviselő testülettel. Az egyeztetés témái a következők voltak:

-Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások igénylésére vonatkozó kérelmek elbírálása:

Két megüresedett bérlakást hirdettünk meg, melyre három fiatal pár adta be az igénylését. A döntést az évek óta használt, előre elkészített szempontsor alapján hoztam.

-Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása:

A módosítást az indokolta, hogy az eddigi szociális ebéd kihordása az iskola területéről a járvány miatt a továbbiakban nem megoldható, ezért a Fő utca 35. (régi óvoda épülete) alatt lévő konyhát vesszük igénybe kiosztás céljából.

-Tiszacsegén üzemelő víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv véleményezése és készítése.

– Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatának módosításához szükséges tervezői költségek kiegészítése.

Ezen a napon 9 órától Nagy András rendőr alezredes úrral, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság szakmai főtanácsadójával egyeztettem a következő évi közmunkaprogram tervezéséről és a pályázat elkészítéséről.

14 órakor Csetneki Csabánál, Újszentmargita polgármesterénél voltunk (Gál István alpolgármester, Sallai Szabolcs bizottsági elnök, Lajter Zoltán megb. jegyző, Langó Józsefné Szabó Andrea  pénzügyi irodavezető) egyeztetni a közös önkormányzati hivatal ügyében.

Az előzményekről röviden:

2019. október 28-án érkezett az akkor megválasztott polgármester és képviselő-testület részére a megkeresés Újszentmargita Polgármesterértől – mely település akkor a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozott -, hogy a két település hozzon létre közös önkormányzati hivatalt. Az előző polgármester szóbeli megállapodását követően a Képviselő-testület a 192/2019.(X. 31.) KT. számú határozatával csatlakozási szándékát fejezte ki a közös önkormányzati hivatal létrehozása iránt. Ezt követően a hivatalos dokumentáció kidolgozásra került, elkészült a megállapodás tervezete, kitűzték az aláírás dátumát és helyszínét, de Tiszacsege előző polgármestere nem jelent meg ezen az eseményen. Ezt követően Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonta a korábban, a közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozási szándékáról meghozott határozatát. Így a jogszabályi követelményeknek eleget téve, megállapodás hiányában a Kormányhivatal Újszentmargitát a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településként jelölte ki. Tehát maradt minden a régi felállás szerint, maradt Újszentmargita a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál. A Kormányhivatal ezen kijelölő határozata ellen Újszentmargita és Balmazújváros is keresetet nyújtott be, mely eredményeképp a kijelölő határozatot hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte a bíróság a Kormányhivatalt. Az új eljárás lefolytatása alapján a Kormányhivatal közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekként a Balmazújvárosi járáson belüli Tiszacsegét és Újszentmargita településeket jelölte ki. 2020. szeptember 30. napján érkezett egy levél a Kormányhivataltól, melyhez mellékelték a kijelölő döntést és a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodás tervezetét véleményezés céljából, azonban az önkormányzat ezen véleményezési jogával akkor nem élt.

Jelenleg folynak a tárgyalások, egyeztetések.

Egyebek röviden:

-Testületünk megkezdte az önkormányzati tulajdonú telephelyek, intézmények felkeresését, megismerését, ezt folyamatosan végezzük.

-Megkezdtük a Bocskai utca buszmegállójának felújítását.

-Az őszi mezőgazdasági munkák az enyhe és csapadékos időjárás miatt jelentős sárfelhordással jártak és járnak jelenleg is. A KRESZ egyértelműen előírja a járművek sártól, … való megtisztítását mielőtt a szilárd burkolatú útra felhajtanak. Ez nem történt meg. Jelzéssel éltem feléjük, és elismerve a felelősséget, a minél hamarabbi problémamegoldás érdekében az önkormányzat segítségével letakarították az utakat.

A szociális tűzifa szállítását a Nyírerdő Zrt. a napokban tudja elkezdeni. Ennek oka, hogy szeptemberben nem tudták megkötni a szerződést az önkormányzattal, mert nem hívta össze az akkori vezető a képviselő testületet. A kihordás újabb sárfelhordással fog járni, aminek a takarítását folyamatosan fogjuk végezni. Türelmet és megértést kérünk a lakosságtól!

-Városunk két fogorvosi körzettel rendelkezik. A Templom utca fogorvosi rendelőjéhez tartozó egyes számú körzet praxisa elkelt. Egy miskolci vállalkozó vette meg, akinek az alkalmazásában új fogorvos kezdi meg munkáját 2021 januárjában.

-Önkormányzatunk ”Márton-napi” libákat kapott, melyekből közel 400 adag ludaskását tudtunk kiosztani a Balmazújvárosi Kistérségi Szociális Intézmény közreműködésével városunk rászoruló lakosainak 2020 november 11-én.

November 13-án tárgyalást folytattam a megyében több településen „népkonyhát” üzemeltető szolgáltatóval. Egytál melegételt tud biztosítani térítésmentesen minden 18 év fölötti érvényes tb. kártyával rendelkező helyi lakosnak. Tálaló (kiosztó) helységet kell biztosítani számukra, aminek az engedélyeztetése folyamatban van. Az engedélyeztetés, szerződéskötés, igényfelmérés után a szolgáltatás elindulhat.

Megkezdtük az utak kátyúzását, a járhatatlan, nagyon rossz utak járhatóvá tételét. Az időjárás függvényében folytatjuk a munkálatokat.

Folyamatosan próbálunk segíteni a szociálisan rászorulók életkörülményeinek javításában, napi rendszerességgel kerülnek elfogadásra kérelmek, de sajnos az éves segélykeretünk nagy részének kiosztása a választás előtt már megtörtént. A 2020-as évre betervezett 7000000 Ft-ból 2020.10.18-ig (választásig) 6108500 Ft lett kifizetve. A maradék 801500 Ft-ból 2020. 11. 17-ig 24 fő kapott segélyt 390000 Ft értékben.

Megkezdték a karácsonyi díszkivilágítás szerelési munkálatait.

Bár a karácsonyi ünnepek csak családi körben tarthatóak, a szolgáltató csarnok fényszökőkútjához a lakosság ötlete alapján felállítjuk a város karácsonyfáját, mellyel reméljük, hogy ünnepi hangulatot tudunk teremteni ezekben a nehéz időkben!

Nem sok idő 30 nap, de nagyon sok esemény, döntés fér bele. Minden nap azon munkálkodunk képviselő társaimmal, érintett szakemberekkel, dolgozóinkkal, hogy a lehetőségeken belül a lehető legtöbbet tegyük városunkért. Kezeljük a napi problémákat, de már a jövő lehetőségeit is kutatjuk.

Közösen, összefogva egy szebb jövő felé tekinthetünk, egy szebb és élhetőbb várost építhetünk!

Ebben bízva kívánok minden kedves városlakónak jó egészséget és kitartást a következő időszakban!

Szeli Zoltán polgármester

Tiszacsege, 2020. 11. 17.MEGNÉZTE: 2426 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás