Thursday, 25/2/2021 UTC+1
Tiszacsege

Soros Képviselő-testületi ülés – 2013. január 30.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. január 30-án (szerdán) 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben – tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 


 előterjesztés

Pdf-256

letölthető előterjesztés


 

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

2./ Javaslat rendelet megalkotására a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

3./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI.29.) rendeletének módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

4./ Rendelettervezet elfogadása a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

5./ Javaslat a Tiszafüredi Nemzeti Kft által biztosított gyermekétkeztetés 2013. évben fizetendő árak meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

6./ Tiszacsege Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

7./ Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon által kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

 

8./ Javaslat a Járóbeteg szakellátási feladat folytatására

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

9./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között kötött megállapodás felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

10./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

11./ Különfélék

 

Tiszacsege, 2013. január 25.
Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester

 MEGNÉZTE: 31 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.