Monday, 25/1/2021 UTC+1
Tiszacsege

Állásajánlat – Sírásó munkakör betöltésére

Állásajánlat – Sírásó munkakör betöltésére

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Sírásó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Ipar utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kijelölt sírhely kiásása, behantolása, temetés után a sírok közötti hely rendberakása. Halottszállításban való aktív részvétel, ravatalozás, a halott szállító járműbe történő elhelyezése, virágok, koszorúk kiszállítása. Temető területén fűnyírás, szemételtakarítás, téli hónapokban hóeltakarítás, síkosságmentesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       8 Általános,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •      Büntetlen előélet
 •      Magyar állampolgárság
 •       Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Temetkezéssel kapcsolatos – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű Problémamegoldó képesség,
 •         Kiváló szintű Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         A pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajz
 •         Iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőszegi János nyújt, a 52/588-058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZK-13/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Sírásó.

Személyesen: Kőszegi János, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény döntéséről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 MEGNÉZTE: 83 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.