Monday, 25/1/2021 UTC+1
Tiszacsege

Állásajánlat -2 fő konyhai kisegítő munkakör betöltésére

Állásajánlat -2 fő konyhai kisegítő munkakör betöltésére

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2 fő konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakács által átvett élelmiszereket előkészíti és feldolgozza. Elkészíti a tízórait, ebédet, uzsonnát. Főzés és étkeztetés után elmosogatja az edényeket a higiéniai előírásoknak megfelelően, és elrakja azokat. Biztosítja a konyha rendjét, tisztaságát, rendszeres takarítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •         8 Általános,
  •         Büntetlen előélet
  •         Cselekvőképesség
  •         Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű Problémamegoldó képesség,
  •         Kiváló szintű Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         A pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajz
  •         Iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
  •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőszegi János nyújt, a 52/588-058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZK-14/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő konyhai kisegítő.

        Személyesen: Kőszegi János, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény döntéséről a pályázók értesítést kapnak. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.
MEGNÉZTE: 203 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.