Wednesday, 19/1/2022 UTC+1
Tiszacsege

Polgármesteri beszámoló 2021. január – február

Tisztelt tiszacsegei Lakosság!

A már hagyománnyá váló havi beszámolóimat folytatva engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a január közepétől eltelt időszak eseményeiről az alábbi tematika szerint:

  • találkozók témái, megállapodásai időrendi sorrendben
  • a lakosságot közvetlenül érintő határozatok, melyek ebben az időszakban születtek
  • egyebek /szociális tűzifa, védőoltás, ötletláda/

Találkozók témái, megállapodásai időrendi sorrendben:

2021. január 12.  (kedd)

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Ügyvezetője érkezett hozzám, hogy tájékoztatást adjon a folyamatban lévő pályázatok megvalósításáról, valamint az elkövetkező közös pályázataink előkészítéséről.

2021. január 15. (péntek)

Egyekre utaztunk alpolgármester úrral, ahol Egyek és Polgár polgármestereivel elfogadtuk a Fonyódligeti üdülő 2020-as éves beszámolóját, valamint döntés született a 2021-es év üzemeltetéséről. Továbbra is Egyek vállalta ezt a feladatot. Közösen gondolkodtunk a tábor fejlesztési lehetőségeiről, jövőbeli működéséről.

2021. Január 18. (hétfő)

Az OTP Bank megbízásából érkeztek vezető beosztású szakemberek, hogy felkínálják együttműködésüket önkormányzatunk részére. Sajnálatunkra közölték, hogy fiók újranyitására Tiszacsegén jelenleg nincs módjuk, de nem zárkóztak el a helyi ügyintézés lehetőségének keresésétől a csegei ügyfeleik számára.

2021. január 19. (kedd)

A Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde intézmény-vezetőjével, Bárdos Tibornéval 3 pályázat egyeztetése miatt tartottunk megbeszélést. Ezek a következők voltak:

  • álláspályázat,
  • óvoda tetőszerkezeti felújítása,
  • belső felújítás.

Az Önkormányzati Tűzoltóság Egyek elnöke érkezett a hivatalba. A tűzoltóság három település, Egyek, Tiszacsege és Újszentmargita fenntartásában jött létre. Ez mindegyik önkormányzatra anyagi terhet ró. Az elmúlt években Csege nem teljesítette ez irányú kötelezettségét, ezért peres eljárást indítottak  ellenünk. A  bírósági ügy ellenére továbbra is ellátja a tűzoltóság a vállalt feladatait városunkban, azonban financiális    problémákkal küzd és számít önkormányzatunk anyagi támogatására működésének fenntartása érdekében.

2021. január 20. (szerda)

Településünkre érkeztek a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársai, hogy egyeztessünk a fejlesztési és pályázati lehetőségekről. Megtekintették a Tisza partot, strandot, piacteret, focipályát. Beszéltünk a bentlakásos idősek otthona, kerékpárút, rekreációs tér szükségességéről.

2021. január 28. (csütörtök)

Kótai Csaba okleveles mérnök úr személyesen számolt be a HÉSZ módosításának elvégzéséről, mellyel lehetővé vált a parókia felújításához benyújtott pályázat megvalósítása.

2021. január 29. (péntek)

2021. februárjában lezárul az előző időszak közmunkaprogramja, március 1-től indul az új program. Mielőtt ez megtörténne, Nagy András rendőr alezredes úr, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság szakmai főtanácsadója elvégezte az éves ellenőrzést, melynek során mindent rendben talált.

2021. február 02. (kedd)

A Tiszacsegei Rendőrőrs vezetője, érkezett abból az alkalomból, hogy egyeztessünk az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatban.

A környezetszennyezés az egyik legnagyobb veszélyforrása nem csak szűkebb lakóhelyünknek, hanem az egész bolygónak. Amikor azt mondják “Mentsük meg Földünket!”, nem emberfeletti teljesítményt várnak tőlünk, csak annyit, hogy a saját életterünket tartsuk tisztán, és a szemetünket a szabályoknak megfelelően gyűjtsük és szállíttassuk el. Sajnos a mi városunk lakóinak egy része ezt vagy nem tudja, vagy ami rosszabb, tudja, de nem érdekli. A jó érzésű lakosokat többszörösen is hátrányos helyzetbe hozza a nemtörődöm emberek viselkedése. Egyrészt el kell viselniük a szemetes környezetet, másrészt súlyos pénzeket kell fizetni az illegális szemétlerakók megszüntetéséért. Az idén januárban 1 millió forintot húzott ki a zsebünkből a felelőtlen magatartás. Kérek mindenkit, vigyázzon városunk tisztaságára!

Rákosi András úr ipari célú napelemek elhelyezésének ajánlatával keresett meg önkormányzati területeinken. A későbbiekben folytatjuk a megbeszélést.

2021. február 12. (péntek)

Eljött a költségvetés elkészítésének ideje. A képviselőkkel és az intézményvezetőkkel egyeztetve állítjuk össze az idei tervezetet.

Meghívást kaptunk az egyeki önkormányzati gyűlésére, melynek fő témája a költségvetés elfogadása volt. A közös tűzoltóság fenntartásának ügyében a finanszírozás problémát jelent. Sajnos a jelenlegi pénzügyi helyzetünk nem teszi lehetővé az anyagi támogatást. Fentebb említettem, hogy ez nem befolyásolja az együttműködést.

A lakosságot közvetlenül érintő határozatok (röviden), melyek   ebben az időszakban születtek:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja szerint gyakorolt irányítási jogkörre tekintettel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásra került.

– Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével a módosítás megvalósításának érdekében a hatályos településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, partnerségi egyeztetést lezárom.

Megállapítom, hogy a tárgyhoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló határidőn belül nem érkezett  észrevétel, vélemény, javaslat.

A Képviselő-testület egyetértésével a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezem az állami főépítésznél és egyúttal a záró szakmai véleményét megkérem.

A Fő utca – Templom utca – Tompa utca és Kossuth utca által határolt tömb területére, azaz a Tiszacsege 100 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozó döntésemet az alábbiakkal indokolom:

A módosítással érintett területre vonatkozóan a Képviselő-testület egyetértésével nem látjuk szükségét a környezeti értékelés munkarész elkészíttetésének, tekintettel arra, hogy a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához készített vizsgálatok alátámasztották, hogy a tervezett változtatás  várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a környezet védelemért felelős államigazgatási szervek sem kérték annak elkészítését.

– A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási szünetének időpontját az alábbiak szerint állapítom meg.

2021. július 19. – 2021. július 30.

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást.

  • Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztunk, hogy a XIV. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál és a IX. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál elnevezésű rendezvények megtartásához igényelt területeket biztosítjuk.

– Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével a Tiszacsege 1. számú vegyes fogorvosi praxis vonatkozásában a Galaxy-Dent Kt.-vel feladat-ellátási szerződést kötöttem.

  • Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével a Tiszacsegei társadalmi szervezetek 2020. évi beszámolóit jóváhagytam.

Egyebek:

Tűzifa: Örömmel értesítem a szociális tűzifára jogosultakat, hogy megtörtént a kiosztás és kiszállítás.  32 m3 fa megmaradt, ezért úgy döntöttem, hogy azok, akik rászorulók, de nem jogosultak a tűzifára, 1m3 fát kapnak, melyről kiértesítjük az érintetteket.

Vírushelyzet-oltások: A vírushelyzet továbbra is az egészségügyi szabályok fokozott betartását követeli. Akik regisztráltak a védőoltásra, az országosan meghatározott időben és sorrendben juthatnak a védőoltáshoz. Tiszacsegén a két háziorvosi körzet irányításával és közreműködésével megkezdődött az oltás, melynek zökkenőmentességéhez az önkormányzat felajánlotta segítségét. Felhívom minden kedves lakos figyelmét, hogy csak a regisztrált személyek jogosultak a védőoltásra, ezért belátásuk  szerint éljenek a regisztráció lehetőségével! Amennyiben az online regisztrációhoz segítségre van szükségük, a Szolgáltató Csarnokban kolléganőnk segít kitölteni a regisztrációs adatlapot.

Ötletláda: Elkészültek ötletládáink, amelyekbe várjuk a lakosság ötleteit a város életének javítása, szépítése érdekében! Kihelyezésük a napokban megtörténik.

Valentin-nap: Ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat sokszor elég egy apró figyelmesség. Ezt a célt szolgálta a Valentin-napi padunk, és a hozzá kapcsolódó fényképpályázat. Az ötletet és a kivitelezést köszönöm a már többször önzetlenségüket bizonyító lakosainknak!

Igyekeztem összefoglalni az elmúlt hetek történéseit. Ha bárki bővebb tájékoztatást szeretne kapni, nyugodtan forduljon személyesen, telefonon, vagy emailben hozzám!

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Tiszacsege, 2021. február 18.

Tisztelettel: Szeli Zoltán polgármesterMEGNÉZTE: 865 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.