Thursday, 13/5/2021 UTC+2
Tiszacsege

Tájékoztató a parlagfű mentesítési kötelezettségről

A Tiszacsege Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

– Külterületre irányadó rendelkezések:

Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében vagy bejelentés alapján, külterületen a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek minimális összege – az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján – 15.000, – Ft, azaz tizenötezer forint.

– Belterületi szabályozás:

Belterületen a Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének a település köztisztaságáról szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-a alapján az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó köteles gondoskodni ingatlana, valamint az ingatlana előtti járda és a közút közötti terület parlagfű mentesítéséről. Az ingatlanon található parlagfű irtását mechanikus eszközökkel, illetve engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni.

Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a jegyző határozattal kötelezi az érintetteket a parlagfű mentesítésre. Amennyiben a kötelezés kézhezvételétől számított 5 napon belül a parlagfű mentesítés nem kerül elvégzésre, úgy az önkormányzat a mentesítést a kötelezett költségére elvégezteti.

Tekintettel arra, hogy a parlagfű elterjedésének megakadályozása minden állampolgár közös érdeke, kérem a parlagfű mentesítési kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek.

Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, ha június 30. napjáig a szennyezett földterület kaszálásra, tisztításra kerül, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Tiszacsege, 2021. április 14.

                                                                                                  Dr. Lajter Zoltán s.k.

                                                                                         hatósági irodavezető, mb. jegyzőMEGNÉZTE: 75 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.