Friday, 18/6/2021 UTC+2
Tiszacsege

Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónapról (április – május)

Tisztelt tiszacsegei Lakosság!

A havi beszámolókat folytatva engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az április közepétől eltelt időszak eseményeiről az alábbi tematika szerint:

  • találkozók témái, megállapodásai időrendi sorrendben
  • a lakosságot közvetlenül érintő határozatok, melyek ebben az időszakban születtek
  • egyebek / strandnyitás, “Szeretethíd”, gyermeknap /

Találkozók témái, megállapodásai időrendi sorrendben:

2021. április

21. (szerda)

Gál István alpolgármester úrral, Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző úrral és Vásári Orosz Andrea képviselő asszonnyal részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály főosztályvezetője által összehívott megbeszélésén. A találkozón a Balmazújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai is jelen voltak.

Tapolcai Zoltán főosztályvezető úr eligazítást tartott a közmunkaprogram működési szabályairól, előírásairól a közelmúltban Tiszacsegéről érkező sorozatos feljelentések nyomán tapasztalt szabálysértések miatt. A további problémák elkerülése érdekében úgy döntött, hogy személyesen tájékoztatja közmunkásainkat a pályázatban való részvétel feltételeiről.

26. (hétfő)

Az óvoda tető-és belső felújítására kiírt pályázatunkat a   Titan Service Kft. mint kivitelező és a Szabó Dávid műszaki ellenőr nyerték el.   Ezen a napon aláírtuk a szerződést velük.

A fedett medence épületében meghirdetett strandbüfé nyertesével egyeztettünk a működtetéssel kapcsolatban.

29. (csütörtök)

Délelőtt meglátogatta településünket Bodó Sándor Államtitkár Úr. Végig jártuk a segítségével sikeres pályázatot elnyert helyszíneket, illetve megtekintettük a még felújítást igénylő létesítményeinket.

Délután informális testületi ülést tartottunk, amelyen részt vett az NHSZ-től ügyvezető úr, akivel szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását pontosítottuk. Minden állandó lakcímmel rendelkező lakos háztartásonként két kukát kap. Az egyik üveg, a másik háztartási csomagoló anyag gyűjtésére szolgál majd.

Május

4. (kedd)

A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó ingatlan felújítás keretében a Templom utcai fogorvosi rendelőben lévő, eddig szolgálati lakásként fenntartott épületrész rendelővé átalakításához pályázatot nyújtunk be. A két fogorvosi körzet rendelői így egy épületben kapnának helyet. A tervek elkészítéséhez szükséges felmérésre érkezett építészmérnökkel egyeztettünk.

5. (szerda)

“Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” keretében pályázatot nyújtottunk be a temetőben újonnan nyitott parcellák közötti utak és vízvételi lehetőségek kiépítésére a Magyar Falu Program keretében. Több kivitelező cégtől kértünk árajánlatot, akiknek a képviselőivel bejártuk a helyszínt.

Nagy András rendőr alezredes úr, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és

Vízügyi Helyettes Államtitkárság szakmai főtanácsadója érkezett az idei közmunkaprogram áttekintésére és ellenőrzésére. Említésre méltó hiányosságot, problémát nem talált.

6. (csütörtök)

Pályázati felelős érkezett hozzám a már megvalósult szennyvíz projekt (szennyvíztelep korszerűsítése, átemelők felújítása, új bekötések) utó dokumentációs feladatainak elvégzésére.

Dr. Nagy Judit önkormányzatunk ügyvédje konzultációra érkezett a folyamatban lévő ügyekben (temető, tűzoltóság).

7. (péntek)

Nagév Kft.-től kért tőlem találkozót a helyi üzemvezető Szilágyi Roland, a Nagév Kft. tulajdonosával való megbeszélés előkészítéséhez.

11. (kedd)

Nagév Kft.  igazgatói: Nagy Antal János és Uzonyi Imre, valamint Dr. Nagy Judit tulajdonos érkeztek hozzám. Ismertették a Nagév Kft. fejlesztési terveit, illetve tájékoztattak az esetleges beruházás önkormányzatot érintő feladatairól, támogatási lehetőségeiről. Mivel városunk egyik legnagyobb munkahelyteremtő üzeméről van szó, minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a Nagév Kft. fejlődését, bővülését. Az a közös célunk, hogy minél több tiszacsegei helyben tudjon elhelyezkedni megfelelő piacképes bérért.

Tárgyalásunk sikert hozott. A két fejlesztési helyszín közül a cég Tiszacsegét választotta.

13. (csütörtök)

Régi vágya az itt élőknek, hogy Tiszacsegén legyen a Tisza parton szabadstrand. Ennek a lehetőségnek jártam utána Nagy Sándor úrral a Halászcsárda tulajdonosával és Gál István alpolgármester úrral. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság megkeresésünkre elmondta, hogy elvi akadálya részükről nincs az elképzelésünknek. Azonban aggályukat fejezték ki az átfolyó rendszerű strand iszaptalanításával kapcsolatban a nagy mennyiségű hordaléklerakódás miatt. Az elmondottak felvetik a kérdést, megéri-e a folyamatos munka és óriási anyagi befektetés a strand kialakítását.

A megvalósítás csak pályázati pénzből történhetne, viszont a fenntartása is nagyon sokba kerülne a fent említettek miatt. Ötletként felmerült viszont a parthoz kapcsolódó úszóműves medence. Ennek kialakítását vizsgáljuk.

14. (péntek)

 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály főosztályvezetője érkezett településünkre ígéretét megtartva. A Szabadidőparkban tartott tájékoztatót városunk közmunka programjában résztvevő lakosainknak. Tapolcai úr az elvárások mellett arról is biztosította a jelenlévőket, hogy bár szigorúak a szabályok, de megpróbál segíteni a piacképes munkahelyteremtésben. A környékbeli vállalkozókat különböző támogatási formákkal ösztönzik a közmunkaprogramból érkezők alkalmazására.

17. (hétfő)

Debrecenbe utaztam a pénzügyi osztály vezetőjével és jegyző úrral, hogy önkormányzatunk és a Magyar Államkincstár együttműködését hatékonyabbá és konstruktívabb tegyük.  A pályázati elszámolások, működési finanszírozások egyeztetése mellett betekinthettünk a kincstár napi munkájába, ezáltal is könnyebbé válik a közös pénzügyi munka.

18. (kedd)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától érkeztek hozzám, hogy főosztályvezető úr által felajánlott segítséget átbeszéljük. Információt gyűjtöttek a város és környéke vállalkozásairól annak érdekében, hogy 15-20 főt piacképes bérezésű álláshoz juttathassanak. Ennek érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján tájékozódtak a közmunkaprogramban dolgozók szakképzettségéről.

19. (szerda)

Városi könyvtárunk új szolgáltatással bővül a Debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztály jóvoltából. Az országban itt működött először könyvkölcsönző automata, melyből egyet Tiszacsegén is elhelyeznek a közeljövőben. Erről egyeztettünk osztályvezető úrral.

25. (kedd)

Pályázati tájékoztatón vettünk részt pályázati referensünkkel Hajdúnánáson. A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat felajánlotta a települések számára, hogy nyári gyermektáborokba sportnapot szervez. A nyár folyamán Hajdúnánáson tartanak egy átfogóbb, sokoldalúbb vizsgálatokat nyújtó egészségnapot, amelyen   Tiszacsege lakói is részt vehetnek.

Terv született a középiskolás és egyetemista tanulók egyszeri támogatására, melynek részletei kidolgozás alatt állnak.

26. (szerda)

A Pétegisz közgyűlésén vettem részt ahol elfogadtuk a 2020. évi beszámolót és a 2021. év munkatervét.

27. (csütörtök)

Állami kezdeményezésre pilot program keretében az orvosi ügyeleti rendszer átalakítására kerül sor Hajdú-Bihar megyében. Az év során már többször kértek adatokat ezzel kapcsolatban, illetve helyszíni szemlét tartottak, ahol felmérték az ügyelet épületét és számba vették a rendelkezésre álló eszközöket.

31. (hétfő)

Balmazújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársaival egyeztető fórumot tartottunk, melyen részt vettek a közmunkaprogram koordinátorok, önkormányzatunk szakemberei, alpolgármester úr. Az előző év lezárásával kapcsolatos értékelés és az idei év betervezett programjának ismertetése volt a találkozás fő témája.

A lakosságot közvetlenül érintő határozatok, melyek ebben az időszakban születtek:

-42/2021.(IV. 15.) PM. számú HATÁROZATA

A Tiszacsege Városi Sportegyesület részére 500.000.- Ft összegű működési támogatást

biztosítok, amelyet a Sportegyesület kizárólag a támogatási cél megvalósításával kapcsolatos költségek fedezetére fordíthat.

-43/2021.(IV. 15.) PM. számú HATÁROZATA

 Az Önkormányzat által közzétett pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ajánlatot adó SZÉP ÉS TÁRSA 2004 Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal szerződést kötök a Tiszacsege belterület 2940/3 helyrajzi számú, természetben a 4066 Tiszacsege, Fürdő utca 6. szám alatti termálstrand területén lévő fedett uszoda épület büfé helyisége bérbevételére vonatkozóan.

-48/2021.(IV.29.) PM. számú HATÁROZATA

A 09009 0226 ágazati azonosító számú Tiszacsege 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi praxisa vonatkozásában az Anaderin-med Korlátolt Felelősségű Társasággal feladat-ellátási előszerződést kötök.

-44/2021.(IV.28.) PM. számú HATÁROZATA

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működésével kapcsolatos vezetői juttatások jogosulti körének és mértékének, illetve az illetményen felüli díjazások feltételeinek és mértékének utólagos meghatározásáról döntöttem.

-51/2021.(V.06.) PM. számú HATÁROZATA

A Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározásáról döntöttem 2021. május hó 6. napi hatállyal.

-55/2021.(V.10.) PM. számú HATÁROZATA

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontjára hivatkozással, a lakossági használt sütőolaj begyűjtési szerződés megkötéséről szóló 50/2020. (XI. 26.) PM. számú határozatot visszavonom.

Egyebek:

Strandnyitás

A járványügyi helyzet javulása lehetővé tette a strandok megnyitását. Városunk termálstrandja május 7-től várja vendégeit, egyenlőre téli nyitvatartási renddel. Az előző évekhez képest változott a tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkezők belépő jegyének ára. 50%-kal olcsóbb számukra a fürdő látogatása.

Kormányrendelet alapján került bevezetésre a védettségi igazolvány, illetve a rajta szereplő egyéb igazolvány bemutatási kötelezettsége a strand igénybevételéhez.

“Szeretethíd”

“Egy szívvel-egy lélekkel-egy akarattal-egy céllal

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133:1)

2021-ben tizenharmadszor került megrendezésre a Magyar Református Szeretetszolgálat által meghirdetett Szeretethíd! Istené a dicsőség, hogy a Tiszacsegei Református Egyházközség és az itt élő lakosok sem tétlenkedtek a mai nap folyamán. Az Úr csodálatos napsütéssel ajándékozott meg a megszámlálhatatlan áldás, öröm, beszélgetés, tenni akarás mellett, melyet a ma részt vevők megtapasztalhattak. Nagymajorban, a Tisza parton az Ördögfoki sétányt és a település főbb pontjain sikerül az önkéntesek segítségével szebbé, tisztábbá tenni az Isten által teremtett és alkotott világunk egy részét. Nagyon szépen köszönjük a szervezőknek, önkénteseknek, akik számára fontos volt ez a nap!

„Legyetek felkiáltójellé!”

Isten áldja mindazok életét és munkásságát, akik a mai napon bármilyen formában is részesei voltak ennek az eseménynek!”

/http://tiszacsege.reformatus.hu//

Dénes Ágota református lelkész asszony szavait idézve köszönöm meg a kezdeményezést, a lelkes támogatást és a fáradságos, de jó hangulatú munkát mindazoknak, akik bekapcsolódtak a “Szeretethídba”!

Tiszacsege az itt élőké. Nekünk kell szépíteni és vigyázni rá. Köszönet jár mindazoknak, akik tesznek azért nap mint nap, hogy környezetünk tiszta, rendezett és szép legyen!

Gyereknap

Minden év május utolsó vasárnapja a gyermekeinké /a többi is/. Gyermeknap alkalmából a hagyományokat követve minden 0 és 14 év közötti lakosunk fagyijegyet és strandbelépőt kapott önkormányzatunktól. Ezen a napon a Bocskai utca 2. alatt újonnan épült játszótéren ugráló várral, trambulinnal, csillám tetováló “szalonnal” és vattacukorral vártuk csemetéinket. Reméljük jól érezték magukat, akik kilátogattak rendezvényünkre!

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 10/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszacsege a gazdaságilag hátrányos helyzetű települések közé tartozik, ezért lakosaink túlnyomó többsége állami támogatásra, szociális segítségre szorul. Évek óta nem emelkedtek az igényelhető összegek. Ezen változtattunk a támogatási körök bővítésével és az adható juttatások emelésével.

Az önkormányzati rendeletek és határozatok teljes tartalmát megtalálják a Tiszacsege.hu honlapon.

Igyekeztem összefoglalni az elmúlt hetek történéseit. Ha bárki bővebb tájékoztatást szeretne kapni, nyugodtan forduljon személyesen, telefonon, vagy emailben hozzám!

Továbbra is vigyázzunk magunkra és egymásra!

Tiszacsege, 2021. május 31.

Tisztelettel: Szeli Zoltán polgármester

.MEGNÉZTE: 450 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.