Thursday, 16/9/2021 UTC+2
Tiszacsege

Polgármesteri tájékoztató 2021. augusztus hónapról

Tisztelt tiszacsegei Lakosság!

Ismét eltelt egy hónap az utolsó beszámolóm óta. Már az előző hónapok eseményeiről, találkozóiról, pályázati sikereiről is röviden tájékoztattam városunk lakóit, hiszen mind a képviselő testületi ülések jegyzőkönyveiből, videófelvételeiből, mind a településünk honlapjáról, mind a facebook oldalunkról hiteles információkhoz juthatnak az érdeklődők.

Az áttekinthetőbb ismeretszerzés érdekében összefoglalom az augusztus hónap legfontosabb történéseit.

Találkozók, rendezvények. események:

-2021. augusztus 7. napján megrendezésre került a Csegei Rév Nap. Több mint húsz éve rendezte meg akkor még falunk ezt az ünnepséget először. Kezdetben három napot töltöttek ki a rendezvények, melyek közül a legsikeresebbeket és legnépszerűbbeket megtartottuk, és egy napba sűrítettük őket. Délelőtt a Szolgáltató Csarnokban fogadtuk a hagyományos elszármazottak találkozójára érkező kedves vendégeinket. Reggeltől zajlott a horgász és a halászlé főző verseny a Tisza parton. Délután a helyi kulturális csoportok mellett sztárvendégek szórakoztatták a közönséget. A napot fáklyás hajófelvonulás és tűzzsonglőr bemutató zárta.

Ez úton is szeretném megköszönni minden szervezőnek, segítőnek és részt vevőnek, támogatónak a munkáját és gratulálok a halászlé főző verseny, illetve a horgászverseny győzteseinek.

-2021. augusztus 23. napján eleget téve a meghívásnak, részt vettem az EFOP-4.1.2-17-2017-00098 Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése projekt lakossági fórummal egybekötött Bokrétaünnepségén. Örömmel tölt el, hogy a csegei gyerekek méltó helyen folytathatják általános iskolai tanulmányaikat, és az európai előírásoknak is megfelelő sportcsarnokban tornázhatnak, sportolhatnak a jövő évtől.

-2021. augusztus 24-én Tiszacsege adott otthont a Hajdú-Bihar Megyei – megyei nyugdíjas találkozónak a Tisza parton.

Amikor a helyi nyugdíjas klub vezetői azzal a kéréssel kerestek fel, hogy segítsük és támogassuk ennek a rendezvénynek a létrejöttét, nagy örömmel álltunk a kezdeményezés mellé, mert ez alkalmat adott arra, hogy ezzel is viszonozzuk azt az önzetlen segítő munkát mellyel folyamatosan hozzájárulnak településünk építéséhez, szépítéséhez.

„ Az idősek a múlt, a gyermekek a jövő. A múlt és a jövő nélkül nincs jelen.” Én annyival kiegészíteném ezt a gondolatot, hogy a mi nyugdíjasaink nem csak a múltat jelentik. Mindazt, amivel aktív életükben hozzájárultak Tiszacsege fejlődéséhez, a megérdemelt pihenés éveiben is folytatják. Lelkesen ültetik a virágokat, kulturális programokat szerveznek, bekapcsolódnak rendezvényeinkbe. Példát mutatnak összefogásukkal, önzetlenségükkel.

Szívből remélem, hogy minél tovább élvezhetjük áldásos tevékenységüket. Ehhez kívánok hosszú, boldog, egészségben gazdag aktív éveket!

Események:

Augusztus 1-től Dr. Tölgyesi Dávid (1. számi felnőtt háziorvosi körzet Fő utca 29.) megkezdte házi orvosi munkáját. 

Pályázatok:

Út felújítás:

Az Iskola utca és Toldi utca útfelújításos pályázatok a kivitelező kiválasztásának szakaszában vannak.

Magyar Falu Program

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” MFP-UHK/2021 Nyertes!

A projekt keretén belül a Tiszacsege belterületén található önkormányzati tulajdonban lévő Iskola utca teljes hosszúságában, azaz 721 folyóméter hosszan tervezünk felújítási munkálatokat. 

Elnyert támogatás összege: 29. 999. 769,- Ft

Belügyminisztérium

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” Nyertes!

A projekt keretén belül a Tiszacsege belterületén található Toldi utcán 630 folyóméter hosszúságban tervezünk felújítási munkálatokat, a már meglévő felületében sérült, megkopott, szurokhiányos aszfaltfelületen. 

Elnyert támogatás összege: 19. 510. 375,- Ft

Vállalt önerő: 3. 443. 008,- Ft

Augusztus 5. után nyertes pályázatok:

„Kommunális eszköz beszerzése” MFP-KOEB/2021 Nyertes!

Jelen pályázat keretén belül egy többfunkciós John Deer 1026R kompakt kistraktor beszerzését tervezzük, melynek segítségével a városüzemeltetéshez kapcsolódó számos feladat ellátható. A beszerezni kívánt eszközhöz csatlakoztatható többek között pótkocsi, hótoló lapát, has alá szerelhető fűnyíró, padka kasza, utcaseprő berendezés, valamint sószóró is. Ezeket az eszközöket később tervezzük beszerezni. 

Elnyert támogatás összege: 9. 499. 999,- Ft 

A kompakt traktorra vonatkozóan az árajánlat bekérése folyamatban van.

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” MFP-BJA/2021 Nyertes!

A projekt keretén belül az Óvoda utca és a Hataj utca egy részén található gyalogjárda felújításához szükséges anyagköltségre tervezünk támogatást fordítani. Az Óvoda megközelítését szolgáló járda felújítását terveztük a Fő utcától egészen a Szabadidő Parkig 450 folyóméter hosszan, 1 méter szélességben, 5 cm vastagságban tömörített hengerelt meleg aszfaltborítással ellátni.  

Elnyert támogatás összege: 2. 196. 783,- Ft. Ebben sajnos nem szerepelhetett a kivitelezés, így azt önerőként kell vállalnunk.

„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” MFP-TFB/2021 Nyertes!

Jelen pályázat keretében önkormányzatunk egy 9 személyes kisbusz beszerzését tervezi az újonnan megalakuló tanyagondnoki szolgálat ellátása céljából.

Elnyert támogatás: 9. 500. 000,- Ft. Az áremelkedésekből fakadó különbözetet itt is önerőből kell finanszíroznunk.

„Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” LVF/5196/2021-ITM

Jelen pályázat keretén belül a Tiszacsege-Ároktő révátkelőn közlekedő komp felújítási munkálatait tervezzük.

A felújítási munkák a következők:- fedélzeti lemez, deszkaburkolat cseréje, irányváltó cseréje, – 32 mm-es főkötél beszerzése 330 fm, főkötél csigák cseréje 4 db

Komp külső belső festése.- Kötelező felszerelési tárgyak beszerzése: mentőgyűrű, dobókötél, mentőmellény, ékek.- Ároktői sorompó beépítése.- Mentőcsónak felújítása

Elnyert támogatás összege: 17. 881. 092,- Ft

Vállalt önerő: 1. 986. 788,- Ft

Zsellérház Múzeum felújítását megalapozó szakmai előkészítő dokumentáció elkészítése Tiszacsegén TLA/NEPI2021/604035Nyertes!

Jelen pályázat keretén belül az Óvoda utca 26. szám alatti Zsellérház Múzeum felújítását megalapozó előkészítő szakmai dokumentáció elkészítésére pályáztunk.

Elnyert támogatás összege: 1. 393. 600,- Ft

Vállalt önerő: 278. 720,- Ft

A pályázatot kiíró Teleki László Alapítvány a Támogatási szerződésben területi mentort jelölt ki számunkra. A projekt megvalósítása érdekében a szakmai mentorral és a szakértőkkel az előzetes bejárás időpontja egyeztetés alatt van.

Óvoda felújítás

A Magyar Falu Program keretében 2020-ban elnyert „Óvoda épület felújítása” elnevezésű pályázat keretén belül az Óvoda felújítási munkálatai az eredeti szerződésben vállalt határidőben a kivitelezés során feltárt pótmunkák bekerülése miatt nem volt tartható, így szerződésmódosításra került sor. A teljesítési határidő augusztus 20-ról augusztus 31-re módosult. A munkálatok nagy része időre elkészült.

Temető Ravatalozó felújítás

A Dryvit Profi Kft. nyerte el a 2020-ban támogatást nyert „Temetői infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázat keretén belül a Ravatalozó felújítását. A kivitelező nyilatkozata alapján a beépítésre kerülő anyagok beszerzése alapanyag hiány miatt nehézségekbe ütközik, így az eredeti szerződésben vállalt határidők nem tarthatóak. A kivitelezési szerződés a határidők tekintetében módosítás alatt van, de előreláthatólag szeptemberben elkezdődnek a munkálatok.  

Piac

A költségvetés, amit a tervezőtől kaptunk nem volt vállalható. Csökkenteni kellet a méreteken, a tartalmon, ezért a pályázat ezen beadási szakaszáról lekéstünk. Végleges költségvetés hiányában a pályázat beadása nem volt lehetséges.

A következő beadási szakasz 2021. október 4. – 2021. október 18.

A tervezőtől azt a visszajelzést kaptuk, hogy a következő időszakra vállalja a tervek, a műszaki leírás és a költségvetés elkészítését a beadáshoz szükséges formában, így még az idei évben be tudjuk nyújtani a pályázatot.

Igyekeztem összefoglalni az elmúlt négy hét történéseit. Ha bárki bővebb tájékoztatást szeretne kapni, nyugodtan forduljon hozzám személyesen, telefonon, vagy e-mailben!

Tiszacsege, 2021. 09. 06. 

Szeli Zoltán polgármesterMEGNÉZTE: 319 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.