Wednesday, 19/1/2022 UTC+1
Tiszacsege

Partnerségi hirdetmény – Tiszacsege Város szabályozási tervének módosítása

Tiszacsege Város szabályozási tervének módosítása a 0441 hrsz-ú út – 0454 hrsz-ú út – 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt területen helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása beruházáshoz kapcsolódóan.

2021. évi II. módosítás

Tiszacsege Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) bekezdése b) pontja, valamint Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint „0441 hrsz-ú út – 0454 hrsz-ú út – 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt területen helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása beruházáshoz kapcsolódóan 2021. évi II. módosítás” dokumentációt az munkaközi tájékoztatási szakaszában partnerségi véleményezésre bocsájtja.

A módosítási anyaga tájékoztatási dokumentációja teljes terjedelemben megtekinthető a www.tiszacsege.hu honlapon, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatalban (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.).

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban véleményt, a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag írásos formában legkésőbb 2021. december 23.-én 16 óráig a polgármester részére címezve a Közös Önkormányzati Hivatalba szükséges eljuttatni:

  • személyesen (Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán);
  • postai úton ajánlott levélben (Szeli Zoltán polgármester, Polgármesteri Hivatal 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. címre);

Tiszacsege, 2021. 12. 07.

Szeli Zoltán s.k.

polgármesterMEGNÉZTE: 85 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.