Tuesday, 24/5/2022 UTC+2
Tiszacsege

Polgármesteri beszámoló április hónap eseményeiről

Tisztelt tiszacsegei Lakosság!

A hagyományos, hónapok eseményeiről, találkozóiról, pályázati sikereiről szóló beszámolóimat folytatva, röviden tájékoztatom városunk lakóit április történéseiről.

Pályázatok:

Megérkeztek áprilisban a Magyar Falu Program által kiírt pályázatok egy részének eredményei.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Magyar Falu Program keretein belül kiírt -MFP-UHK/2022 kódszámú, “Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” 36 999 998 Ft támogatási összegű pályázatunk nyert. Az elnyert összegből a Tompa utca – Templom utca szakasz, valamint a Hataj utca (Fő utca – Hunyadi utca szakasz) egy része fog megújulni.

– MFP-BJA/2022 kódszámú, “Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” 4 999 999 Ft támogatási összegű pályázatunk nyert. Az elnyert összegből a Tó utca – Homokhát I. utca közötti járdaszakasz fog megújulni.

-MFP-KOEB/2022 kódszámú, “Kommunális eszköz beszerzése” 8 000 000 Ft támogatási összegű pályázatunk nyert. Az elnyert összegből egy rézsűkasza, valamint egy has alatti felfüggesztésű kasza kerül beszerzésre, melyek elősegítik a város füves területeinek rendszeres karbantartását.

A TOP-os pályázatok eredményeit még várjuk.

Fontosabb rendezvények, események:

-Március 29-én került átadásra a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola négy új tanterme, a felújított “szakiskola” épülete, – melyben a kor elvárásainak megfelelő környezetben tarthatják egykori kollégáim a technika óráikat – és a minden szempontból korszerű új sportcsarnok.

Az ünnepségen részt vett a Hajdúböszörményi Tankerület és az iskolánk vezetői, dolgozói, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Bodó Sándor államtitkár úr, városunk országgyűlési képviselője, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke, képviselőtársaim és az intézmény tanulói.

-Március 30-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara téli kamarai gazdaklub előadás-sorozatot szervezett, melynek tiszacsegei rendezvényére 2022. március 30-án került sor a Szolgáltató Csarnokban.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik legfontosabb feladata a tagok széles körű, pontos és naprakész tájékoztatása, ennek érdekében a NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága információs gazdaklub rendezvényeket indított, amely során a megye számos településén a NAK és a társintézmények, partnerszervezetek szakértői, valamint az agrárágazat szereplői tartottak tájékoztatást.

A tiszacsegei rendezvényére 2022. március 30-án került sor a Szolgáltató Csarnokban, melyre agrárkamarai tagok, mezőgazdasági vállalkozók kaptak meghívást. A rendezvény vendége volt államtitkár úr is.

-Április 3-án lezajlott az országos parlamenti választás. Településünk országgyűlési képviselője, Bodó Sándor minden választási körzetünkben megszerezte a szavazatok többségét. Gratulálunk a győzelméhez és további sok sikert kívánunk a munkájához ezúton is!

-Ebben a hónapban változás történt a képviselő testület összetételében. Gál István lemondása miatt a választási törvény értelmében a megválasztott képviselők utáni legtöbb szavazatot kapott jelölt kerülhet a testületbe. Szeretettel köszöntöm önkormányzatunk új tagját, Triznyáné Vadász Hedviget, akinek jó egészséget és sikeres munkát kívánok!

Alpolgármestert is választottunk. A megtisztelő és ugyanakkor sok munkával járó feladattal Sallai Szabolcs képviselő urat bíztuk meg, akit a pénzügyi bizottság élén Vásári-Orosz Andrea követ. Nekik is erőt, kitartást és sok sikert kívánok!

-Önkormányzatunk intézményei több, erre az időszakra eső ünnep méltó megünneplését segítette különböző programokkal.

A húsvétváró kézműves foglalkozás, a költészet napi és majálisi sport-és főző rendezvényei a kultúra és közösségépítés támogatását tűzi céljául. Köszönöm a szervezőknek az értékes és színvonalas munkáját!

-Az idei évben is megszervezésre került a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció. Már több éve hagyomány, hogy a tiszacsegei általános iskola tanulói és az önkormányzat csatlakozik ehhez a nemes kezdeményezéshez. Az idén nagy örömünkre a helyi vadásztársaság, horgászegyesület és a nyugdíjas egyesület is bekapcsolódott a városban és környékén illegálisan lerakott, eldobált szemét összeszedésébe.

Önkénteseink összesen több mint 250 zsák hulladékot szedtek össze településünkön és a hozzá tartozó természeti területeken. Nagyon szépen köszönjük városunk minden lakójának nevében munkájukat!

Arra szeretnénk megkérni az itt élőket, a szemetet az arra kijelölt helyen és módon gyűjtsék, hogy a következő alkalommal az akcióhoz csatlakozók munkájára ne legyen szükség!

-A kapcsolatépítés nagyon fontos településünk számára, de a már kialakított együttműködéseket folyamatosan ápolni kell. Sajnos az elmúlt évek vírushelyzete nagyon megnehezítette a személyes találkozásokat, ezért is értékeljük ezeket még jobban.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt 2022. évi testvértelepülési programok és együttműködések támogatására irányuló pályázat lehetővé tette számunkra, hogy a romániai Szalárd testvértelepülésünkkel közösen szervezzünk programokat az idei évben.

Ennek a sorozatnak az első alkalma május 8-án Szalárdon valósult meg, ahol “Anyák-napi“ istentiszteletet tartott nt. Dénes Ágota lelkészasszony és ebből az alkalomból újra együtt énekelt a Cantare Kórus.

A sport sem maradhatott el, barátságos mérkőzésen mérte össze a helyi és a csegei csapat ügyességét teremfociban. A szalárdi pedagógusok büszkén mutatták meg a csoportunknak az iskoláikat, óvodáikat és bölcsődéjüket.

Nagyon szívmelengető és kellemes hangulatú időt töltöttünk testvértelepülésünkön, amit együttműködési megállapodással koronáztunk meg Nagy Miklós szalárdi polgármester úrral.

Külön szeretném megköszönni Farkas Jánosné Klári néninek a pályázat megírásában, a programok megszervezésében és lebonyolításában való kiemelkedő közreműködését!

– A vidéki táj és kultúra megőrzése, megújítása csak lakóinak, alkotóinak tudatos közreműködésével és egyetértésével lehetséges. A vidéki térségekben ennek oly gyakran érzett hiányára, a tudatos védelem és megújítás igényére reagálva jöttek létre Európában a natúrparkok helyi közösségei, táji hálózatai. A natúrparki modell gyakorlati alkalmazása terén Nyugat-Európában már több mint 50 éves, hazánkban pedig 15-20 éves tapasztalat gyűlt össze.

Jelen koncepció elsődleges célja, hogy az elmúlt évtizedek hazai és külföldi tapasztalatainak figyelembevételével útmutatásul szolgáljon azon önszerveződő helyi közösségeink számára, amelyek elkötelezettek arra, hogy fejlődésük, gyarapodásuk ne a természeti-táji örökségük rovására történjen, hanem inkább annak védelmén és fenntartható módon történő hasznosításán alapuljon.

A 2022. május 4-én a Hortobágyi Tisza mente Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottság alakuló ülésén vettem részt, miután önkormányzatunk úgy döntött, részt kívánunk venni a térség településeinek együttműködésében.

A tájegység települései: Ároktő, Egyek, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszacsege. Célja a vidéki örökség, a néphagyományok, az épített, tárgyi, szellemi örökségünk és az abban felmutatható nemzeti és kulturális értékek megőrzése és népszerűsítése közös összefogással, szakmai keretek közt végezve.

Ezekben a beszámolókban igyekszem a fontos, településünk minden lakóját érintő témákról tájékoztatni Önöket.

Természetesen, ha kérdéseik vannak, készséggel állok a rendelkezésükre személyesen, telefonon vagy emailen.

Kívánok mindenkinek jó egészséget!

Tiszacsege, 2022. május 13.

Tisztelettel: Szeli Zoltán polgármesterMEGNÉZTE: 257 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Skip to content