Sunday, 25/9/2022 UTC+2
Tiszacsege

Helyi elismerések átadása

Egy közösséget az egyének elkötelezett munkája, szorgalma, tehetsége, vezetői képességei viszik előre. Nagyon fontos, hogy ezeket az embereket elismerjük és ha csak jelképesen is, de megajándékozzuk Őket. Kiváló alkalmat nyújtott erre a Csegei Rév Nap, ahol a meghívott vendégek és minden kedves érdeklődő előtt méltathattuk az eddig elért eredményeiket és nyújthattuk át szerény, de annál több szeretettel összeállított ajándékunkat.

Németh József

Tiszacsege Város Díszpolgára, „mindenki Józsi bácsija”. A város iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Kuratóriumi elnöke a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítványnak. A szervezet többek között támogatja a ma is megrendezett Elszármazottak Találkozóját, mely esemény megalakulása is Józsi bácsihoz köthető. A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez szorosan kapcsolódik a Dalárda, melyek szintén Németh József vezetésével munkálkodnak. Nincs annyi idő, mely alatt az összes tevékenységét fel lehetne sorolni, mindenesetre kívánunk sok erőt és egészséget, hogy még nagyon sokáig gazdagíthassa Tiszacsege kulturális életét!

Farkas Jánosné

Ha Józsi bácsira úgy hivatkoztunk, hogy „mindenki Józsi bácsija”, akkor Klári nénire hivatkozhatunk úgy, hogy „mindenki Klári nénije”. A közösségi élet minden színterén nagy-nagy lelkesedéssel végzi tevékenységét. Lelkes mozgatórugója a „Csegei Körkép” megújulásának, a civil szervezetek összefogásának. Minden gyermek és felnőtt nyugodt szívvel fordulhat hozzá segítségért, mert ő mindig a legjobb tudása szerint segít minden embernek. Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig végezze sokrétű munkáját Tiszacsegéért!

Bagdi Sándor

Sanyi bácsi nevét meghallva, szinte minden tiszacsegei embernek a helyi Sportegyesület jut eszébe. Nagy lelkesedéssel végezte évekig a sportélet vezetését. Rengeteg fiatal köszönheti sport iránti szeretetét, alázatát akkori vezetőjüknek. Mindezek mellett feleségének, Kati néninek is támasza volt, és a mai napig az a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesületi munkában is. Jó egészséget kívánunk a további közösségi tevékenységekhez!

Bagdiné Elekes Katalin

Több, mint 16 éve alakította a tiszacsegei felnőttek és gyermekek lelkes csapatából álló hagyományőrző közösséget, amelyet azóta is töretlen lelkesedéssel irányít. A tánc szeretete, és a hagyományok megőrzése mindig is fontos szempont Kati néni és a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület életében. Lelkiismeretes munkáját nagyon szépen köszönjük és a jövőben is számítunk tevékenységére!

Bana Péterné

Tiszacsegén 2019. október 1-től működik – a Nyíregyházi székhelyű “Macskakörömmel Pro-Team Kft.” – telephelye, melynek létrejöttét Bana Péterné Marikának köszönhetjük. Nagyon sok utánajárás és kitartó lelkesedés után sikerült megvalósítani a telephely kialakítását, ezzel sokat téve a település közösségéért. 19 fővel indult meg a munka, ma már 29 dolgozó végzi el a megbízásokat. Bana Péterné emberileg is sokaknak példát mutat. Nagyon jó egészséget és sok sikert kívánunk a további munkájához!

Bolacsek Rita

Rita 2012-ben, immár tíz éve kezdett dolgozni a Dr. Papp József Városi Könyvtárban. Ötleteivel, kreativitásával, rátermettségével gazdagította a könyvtár és város programjait, amelyek lebonyolításában, szervezésében lelkesen vett részt. 2019-től megbízott vezetőként önállóan irányította a könyvtár működését. Az eredményes munkavégzés érdekében sikeresen elvégezte  a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzést is. Mint már sok éve, a mai rendezvényünk szervezésében, megvalósításában is a legnagyobb szerepeket ő vállalja, amelyet ezúton is köszönünk!

Kapus Istvánné

Pedagógiai munkája mellett 15 éve vezeti a Fekete István Általános Iskola Mazsorett Csoportját. Folyamatos felkészítésének eredményeképpen, három korcsoport színvonalas szereplése teszi színesebbé többek között a település rendezvényeit is. A lányok bemutatói tükrözik „Andi néni” ötletességét, kreativitását, lelkesedését. A mai napon is láthatjuk a mazsorett csoport táncait. Továbbra is számítunk a tanárnő lelkes munkájára, és a mazsorettcsoport vidám fellépéseire. Ehhez kívánunk további kitartást!

Kapus Lajosné

Ibolya lelkes, támogató erő a településen. A város virágos, rendezett kinézetéhez nagyban hozzájárul, erőforrásaihoz mérten próbálja kihozni a legtöbbet a településből, annak külleméből. Oszlopos támasza a helyi civil szervezeteknek, támogatja őket és segít nekik a programok szervezésében, lebonyolításában. Igyekszik innovatív, korosztályokat megmozgató kulturális programokkal színesíteni Tiszacsegét. További kitartást és hasznos együttműködéseket kívánunk neki!

Pap Albert László

A Patás-Pajtás Lovasudvar tulajdonosa és alapítója. Önzetlenül segíti a legtöbb városi rendezvényt: lovagoltatja az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket egyaránt, színvonalas lovas bemutatójával emeli műsoraink színvonalát. A szüreti felvonulás érdekes színfoltja; lovas fogatos kocsival vonul végig a városon. A farsangi csergetés, vagy az Óév búcsúztató szintén az ő nevéhez kapcsolódik, és mondhatjuk, hogy Tiszacsege Mikulása is Laci. További sok erőt kívánunk munkájához!

Szabó Tiborné

Városunk Nyugdíjas Egyesületének lelkes vezetője. Településünkre kerülése után, szinte azonnal tevékenyen bekapcsolódott a közösségi életbe. Képviseli a városunkat megyei és országos nyugdíjas és civil szervezetek találkozóin. Segít a városból induló kirándulások szervezésében és lebonyolításában. Kívánunk további munkájához nagyon jó egészséget, köszönjük munkáját!MEGNÉZTE: 563 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás