Sunday, 25/9/2022 UTC+2
Tiszacsege

Többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10. napjától hatályos 7/A. §-a megteremtette annak lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt.

A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban, stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni Tiszacsege Város Önkormányzata Jegyzőjétől, aki az említett dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési egységek számát.

Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás meghatározásnak.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem formanyomtatvány az alábbi linken letölthető, vagy a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal portáján átvehető.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiállítása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a szerinti a hatósági bizonyítvány a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele céljából használható fel, földhivatali ügyintézésre nem alkalmas. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.

A kérelem személyesen a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal portáján kihelyezett urnába történő bedobással, postai úton (Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. címre), valamint elektronikusan e-papír szolgáltatáson keresztül is benyújtható.

Dr. Lajter Zoltán, jegyzőMEGNÉZTE: 193 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás