Monday, 18/1/2021 UTC+1
Tiszacsege

Szociális célú városrehabilitáció

Szociális célú városrehabilitáció

Tiszacsege szociális célú városrehabilitáció akcióterületi terv

 

Jelen tanulmány Tiszacsege város központi akcióterületének 2013-2014-es időszakra tervezett megvalósítási operatív programjait tartalmazza. Tartalmában megfelel a területfejlesztési programokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, igazodik a II. Nemzeti Fejlesztési Terv céljaihoz és elveihez igazodik, továbbá összhangban van az Észak-alföldi Régió Fejlesztési koncepciójával, a Tiszacsege Város területfejlesztési koncepciójával, valamint Tiszacsege Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájával.
Az akcióterületi terv célja, hogy konkrétan kifejtse a kijelölt akcióterületen tervezett beruházásokat, vizsgálja azok hatásait, bemutassa azok megvalósíthatóságát.

akcioterv

Látványterv – Tiszacsege szociális célú városrehabilitáció

Összefoglalva, az akcióterületi terv figyelembe veszi az EU módszertanának sajátosságait, a város településszerkezeti terv és szabályozási tervét és település fejlesztési koncepcióját.
A 2013 és 2014 közötti időszak kiemelt jelentőségű lesz Tiszacsge számára, mert ebben a periódusban eldől, hogy – az Európai Unióhoz történt csatlakozás révén megnyíló új lehetőségeket kihasználva – sikerül-e a korábbi hátrányokat leküzdeni és a korábbinál is dinamikusabb fejlődési pályára állni, a város szociális egyenlőtlenségeit csökkenteni.
Ennek egyik első lépéseként a város, a városközpont és környezetének szociális rehabilitációját kívánja megvalósítani, mely egyik első lépése a projekt címében megfogalmazott cél:

A város, központi akcióterülete Nyugatról Árkus ér belterületet átfogó szakasza , Dél-nyugatról a város belterületi határa, Délről a temetőnél a város belterületi határa, Dél- keleten a város belterületi határa, folytatásában a Liszkai János utca – Csonka utca, Északon a város belterületi határa által övezett terüle.

A fentiekben lehatárolt akcióterület Tiszacsege városközpontja, ahol az igazgatási, közösségi, illetve a szolgáltató és kereskedelmi funkciók legtöbbje koncentrálódik.

 

Tiszacsege szociális célú városrehabilitáció akcióterületi terv teljes dokumentum (pdf).MEGNÉZTE: 552 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.