Monday, 17/6/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:

Polgármesteri beszámoló 2024. február hónapról

Tisztelt tiszacsegei Lakosok!

Megválasztásom óta a Csegei Körkép oldalain minden hónapban beszámolok a településünket érintő minden fontos eseményről, döntésről. Folytatom a hagyományt, mert bízom abban, hogy az itt élők hiteles forrásból akarnak tájékozódni a közügyekről. Erre adok további lehetőséget Tiszacsege Város honlapján, önkormányzatunk Facebook oldalán is.

Nézzük, milyen események történtek 2024 februárjában!

A testületi ülés döntései:

Minden év februárja az önkormányzatok számára elsősorban az éves költségvetés megbeszéléséről és elfogadásáról szól. Nem volt ez Tiszacsege számára sem másként. Intézményeink vezetőivel leültünk előzetes költségvetési tárgyalásokra, majd ezek alapján kidolgoztuk az önkormányzati éves költségvetési tervet, melyet a február végén tartott képviselő testületi ülésünkön egyhangúan elfogadtunk.

A 2024. évi költségvetés alapvető célkitűzése az önkormányzat intézményeinek fenntartása és a működőképességének megőrzése, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. Ehhez forrást a központi költségvetésből és a saját bevételeinkből kell biztosítanunk.

A szűkös anyagi lehetőségek mellett ezen felül a 2024. évi költségvetésbe az alábbi önként vállalt feladatok kerültek:

– Termálstrand üzemeltetése

– Kislabor működtetése

– Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat meghirdetése

– Civil szervezetek támogatása

– Csegei Körkép kiadása

– Komp- és révközlekedés biztosítása

Városunk 2024-es költségvetési rendeletét 2 024 074 796 Ft bevételi és kiadási sarokszámokkal fogatuk el.

Szintén ezen az ülésen módosítottuk a szociális rendeletünket. Egyes települési támogatásokra vonatkozóan a nyújtott támogatás összege megemelésre került.

Az időskorúak támogatását 10.000, – Ft-ról 15.000, – Ft-ra, az újszülöttek támogatásának összegét 20.000, – Ft-ról 40.000, – Ft-ra emeltük.

Testületünk úgy döntött, hogy az általános iskolában vagy középiskolában nappali rendszerű oktatásban tanulmányokat folytató gyermekeink mellett támogassuk az óvodai jogviszonnyal rendelkező kisgyermekeket is. A támogatotti kör bővítésén túl a támogatási összeget mind az óvodások, mind az iskolások tekintetében így 10.000, -Ft-ról 15.000, – Ft-ra emeltük.

A Templom utca lakói (23 fő által aláírt) kérelmet terjesztettek Tiszacsege Város Önkormányzata elé, melyben forgalomkorlátozó táblák kihelyezését kérik a megnövekedett forgalom miatt, mely nagy mértékben zavarja az ott élőket. Kérésük a sebesség korlátozására, valamint a behajtásra jogosult járművek csökkentésére irányul.

A kistérségi útfelügyelő javaslata alapján kihelyezésre fog kerülni egy „mindkét irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom”, illetve egy 30 km/óra sebességkorlátozó jelzőtábla. Testületünk a lehetséges balesetek elkerülése érdekében elfogadta a javaslatokat. A későbbiekben megtörténik a forgalmi rend megváltoztatása.

Február 1.: Berettyóújfalu Energetikai fórum:

Az energiaügyekkel, energetikai helyzettel kapcsolatban számos, az önkormányzatok részéről érkező megkeresés indokolta választókerületünk polgármestereinek energiaügyeket, energiapiacot érintő eseményekről, illetve az energiahatékonyság javítása érdekében elérhető megoldásokról, lehetőségekről tartott tájékoztatót, melyen én is részt vettem. Egyeztetést kezdeményeztem napelem park, illetve a termálvizünk energetikai hasznosítása ügyében.

Február 12-én a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Házzal egyeztetést kezdeményeztünk a helyi civil szervezetekkel az éves programok lehetőségeiről, a közös együttműködésekről. Ezúton is köszönjük a támogató segítségüket!

Február 15-én Balmazújváros Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, ahol megtárgyaltuk és elfogadtuk az intézmény 2024-es költségvetését.

Ugyanezen a napon Bodó Sándor Országgyűlési képviselővel egyeztettünk az aktuális témákban.

2023. október és 2024. február között 10 alkalommal adhattunk át baba emléklapot és babautalványt Tiszacsege újszülött babáinak.

2024. évtől továbbra is igényelhető az újszülöttek támogatása.

Önkormányzatunk babautalvány helyett megújuló értékes babacsomagot és baba emléklapot nyújt át a támogatásban részesülők részére.

Településünk közbiztonsága:

Egyre növekvő fenyegetettségként jelentkezik az online bűnözés. Február 20-án részt vettem a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság online térben elkövetett bűncselekmények elleni prevenciós feladatok előadásán. Erre tekintettel az alábbiakban továbbítom Önök felé a kapitányság kérését, mivel a területükön, így Tiszacsegén is egyre több az online térben elkövetett bűncselekmények, mint például a kiberbűnözés, az adathalászat és csalások. Az internet kiváló eszköz a kommunikációra, az információhoz való hozzáférésre és az üzleti tevékenységekhez, de sajnos a csalók is kihasználják annak lehetőségeit.

Fontos, hogy mindannyian különösen óvatosak legyünk az online tranzakciók során, valamint  az ismeretlen forrásokból származó információkkal szemben.

„Újabb mérföldkő a NAGÉV Kft.-nél”

Örömmel szeretnénk bejelenteni, hogy a NAGÉV Kft., településünk legnagyobb foglalkoztatója, ismét egy újabb mérföldkőhöz érkezett az új tiszacsegei horganyzó üzem fejlesztése során. Február 21-én ünnepélyesen lehelyezték az új horganyzókádat.

A megújuló beruházások és fejlesztések mindig a közösségünk és a helyi gazdaság érdekét szolgálják. A NAGÉV Kft. elkötelezett abban, hogy folyamatosan fejlődjön, és hozzájáruljon településünk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.

Ezúton szeretnénk gratulálni a NAGÉV Kft.-nek e fontos lépéshez, és további sikeres fejlesztéseket kívánunk!

2024. február 23-án a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja év eleji szakmai tanácskozást tartott a jelzőrendszer tagjainak, melynek Önkormányzatunk is része.

A szakmai tanácskozás az előző év tevékenységéről szól legfőképpen, ilyenkor megvitatjuk a fennálló problémákat, megoldásokat keresünk rá.

Kielemezzük a jelzőrendszer működését, azt, hogy mennyire fontos az egymással való kommunikáció, az összefogás, egymás munkájának segítése a problémák mielőbbi megoldásának érdekében.

Szót ejtünk arról is, hogy mi az, ami működik és továbbra is használjuk célszerűen, de megvitatjuk azt is, ami esetlegesen nem vezet megoldásra, ezért azon igyekszünk változtatni.

Alapjában véve a jelzőrendszer jól működik a településen, a tagok folyamatosan kapcsolatban vannak egymással, a kommunikáció, az össze dolgozás hatékonyan működik.

2024. február 24.: Városunk óvodája 1997-ben „Vackor” Tiszacsegei Óvodai Alapítvány néven hozta létre azt a civil szervezetet, amely elsősorban a tiszacsegei óvodás korú gyermekek harmonikus fejlődését szolgáló magasabb színvonalú nevelés – tárgyi és szellemi feltételeinek, ingergazdagabb környezetének kialakítása – az ehhez szükséges anyagi források biztosítását tűzte ki céljául. Közösségünk egyik legnagyobb értékei a gyerekeink, akiknek a támogatása nemes és fontos feladatunk. Erre ad lehetőséget a hosszú évek óta megrendezett Óvodabál, amely a jótékonyság mellett szórakozásról, felhőtlen együtt töltött órákról is szól. Bizton állíthatom (mindegyik rendezvény résztvevőjeként), hogy az idei est is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az intézmény minden dolgozója kitett magáért és a szülők közreműködésével ismét szép példáját adták a közösség együttműködésének értékteremtésből.

Szívből gratulálok és további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok ezúton is!

A következő beszámolóm áprilisban következik, ezért már most szeretnék mindenkinek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket, jó egészséget és jó pihenést kívánni a négynapos ünnepre és a dolgos hétköznapokra!

2024. március. 9.

Szeli Zoltán, polgármesterMEGNÉZTE: 129 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás