Tuesday, 21/5/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:

Polgármesteri beszámoló 2024. március hónapról

Tisztelt tiszacsegei Lakosok!

Polgármesterségem évei alatt kiemelten fontosnak tartom a hiteles tájékoztatást városunk életének történéseiről, eseményeiről, változásairól, ezért mostanra már hagyománnyá vált havi beszámolóm ezekkel kapcsolatban. Beszámolóim nemcsak a Csegei Körkép oldalain, hanem Tiszacsege Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is olvashatóak (www.tiszacsege.hu).

Tekintsük át időrendben, mi minden történt Tiszacsegén 2024 márciusában!

2024. március 1-jével, mint minden, évben újra indult a közmunkaprogramunk. Köszönjük a programban résztvevőknek a településért végzett munkájukat, a kollégáinknak az idei pályázat elkészítését. A közfoglalkoztatási program létszáma a következők szerint alakul az idén: a szociális programban 45 fő + 1 fő koordinátor, a mezőgazdasági programban 18 fő + 1 fő koordinátor, a helyi sajátosságokra épülő programban 25 fő + 1 fő koordinátor, valamint a hosszútávú programban 17 fő, összesen 108 fő foglalkoztatása valósul meg.

2024. március 7-én vendégül láttuk városunk hölgy lakóit a Nemzetközi Nőnap alkalmával. Férfitársaim nevében a Szolgáltató Csarnokban rendezett ünnepi alkalommal, a Tiszacsegei Tűzoltó Dalárda  dalcsokrával, valamint  Csengeri Attila, Balogh Tímea művészek műsorával és egy -egy cserepes virággal fejeztük ki hálánkat, tiszteletünket és odafigyelésünket. A rendezvényen jelen volt és köszöntőt mondott Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr is.

Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvény módosította az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-át, mely az alábbi bekezdéssel egészült ki:

,,(4) A helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményt kizárólag költségvetési szervként hozhat létre és működtethet.”

Fentiekben bemutatott jogszabály-módosulásra tekintettel a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. jelenlegi társasági formájában legkésőbb 2024. július 1. napjáig működhet, ezért megkezdtük a költségvetési szervvé való átalakítását. Ennek lépéseiről, menetéről döntöttünk a közgyűlésen 2024. március 14-én.

Minden év március idusán nemzeti színekbe öltözik hazánk, ezzel is emlékezve a márciusi ifjakra. Városunkban március 14-én róttuk le tiszteletünket előttük. A Református Templom gyülekezeti termében Nt. Dénes Ágota lelkészasszony tartott ünnepi megemlékező és hálaadó istentiszteletet,  majd megkoszorúztuk az 1848-49-es idők helyi lelkészének, Pethő Bálintnak a síremlékét a templomkertben.

Ezt követően a Szolgáltató Csarnokban a polgármesteri köszöntő után a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 5.osztálya mutatta be az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmi rangjához méltó műsorát Kapus Istvánné és Bana Józsefné vezetésével.

Végül a hagyományt követve az intézmények, egyesületek és civil szervezetek megkoszorúzták a Március 15. emlékművet. A koszorúzás közben a Tiszacsegei Tűzoltó Dalárda hazafias énekeket adott elő. Ezúton is megköszönöm a szervezők, a szereplők munkáját és minden résztvevőnek, hogy megtisztelték településünk ünnepi rendezvényét!

2024. március 23-án második alkalommal került megrendezésre a „Húsvétváró Hagyományőrző Népzenei és Néptánc Találkozó” Tiszacsegén.

A találkozó vendégei a tiszafüredi Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola, az egyeki Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Otthon tánccsoportja, a Polgári Tiszavirág citerazenekar, a Tiszacsegei Tűzoltó Dalárda, Zhang Dávid ötödik osztályos tanuló és Kocsis Sándor voltak. Házigazdaként a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület táncosai szórakoztatták a vendégeket, és finom ételekkel kínálták a megjelenteket. Köszönetet mondok Tiszacsege Város Önkormányzata nevében a szervezőknek, segítőknek, önkéntes adományozóknak, résztvevőknek és mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat!

Támogatóink és segítőink voltak:

a ,,Csengőszó ” Alapítvány, Csernikné Nagy Mária Krisztina, Ferge János, Gyenesné Garan Edina, Hartman Tünde és Fajta János, Kalóz Ferenc, Learti- Leoni pékség, Molnár Gábor, Oláh Mihály, Poczik József, Sajgó Zsuzsa, Szalontai Sándor, Takács Béla, ,,Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítvány, Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület szülői köre, Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet, Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület, Tóth Zoltán, Tóthné Vásári Mária, Varga -Kovács Réka és a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói.

2024. március 27-én a J-GY-23-A ,,Lélekben rendben” programsorozat záró eseményén a Naná Színház ,,Az elfelejtett tündér ajándéka” című zenés mesejátékát tekinthették meg a tiszacsegei óvodás és alsó osztályos gyerekek a Szolgáltató csarnokban. Az előadás Tiszacsege Város Önkormányzata és a Kultúr Point Egyesület közös szervezésében és finanszírozásában valósult meg. Köszönjük a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatását!

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar közösségi kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések” támogatását az idei évben is megpályáztuk „Jubileumra készülünk, a testvértelepülési kapcsolat és együttműködés megerősítése” címmel.

Aktualitását a 25 éve fennálló testvérkapcsolat adja Szalárddal, ahová 2024. 03. 26-án utaztunk és egyeztettük a programokat a pályázat készítőivel.

Megindultak településünkön a tavaszi munkálatok. Kommunális szolgáltató intézményünk és a közmunkaprogramban dolgozó munkatársaink  építik, szépítik településünket. Facsemetéket ültettek a ,,régi” sportpálya csatorna partjára és a szabadidő park kerítése mellé.

Az 1883-ban épült, jelenleg falumúzeumként működő zsellérház falának tapasztása, meszelése megtörtént, az udvar rendezése és az új vesszőből font kerítés felújítása folyamatban van. Itt is köszönöm a munkájukat!

Elkezdődtek a külterületi utak kivitelezésének munkálatai, melyet heti rendszerességgel helyi gazdákból és műszaki ellenőrből álló csoport felügyel. Az önerőhöz való hozzájárulások folyamatosan érkeznek az erre a célra létrehozott számlára, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

2024 az európai parlamenti és helyi önkormányzati választás éve. A két választást az idei évtől egy napon rendezik, ami most június 9-re esik. Az ezzel kapcsolatos információkról városunk honlapján is tájékozódhatnak a lakosok.

 Az eltelt négy év nagyon sok nehézséget, ugyanakkor szakmai kihívást, sikert és rengeteg hasznos tapasztalatot, kapcsolati tőkét hozott számomra. A megszerzett tudásommal, erőforrásaimmal továbbra is Tiszacsegét kívánom szolgálni, ezért megmérettetem magam a polgármesteri választáson abban a reményben, hogy a tisztelt választópolgárok továbbra is rám bízzák a következő ciklusban városunk vezetését.

Kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, békés és egymást tiszteletben tartó kampányidőszakot!

2024. április 10.

Szeli Zoltán, polgármesterMEGNÉZTE: 200 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás