Monday, 17/6/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:

Polgármesteri beszámoló 2024. április hónapról

Tisztelt tiszacsegei Lakosok!

Amikor négy évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy elindulok a polgármesteri választáson, tudtam, hogy csak Önökkel közösen tudom megvalósítani azokat a terveket, elképzeléseket, melyeket szintén Önöket meghallgatva tűztem ki célként.

Ahhoz, hogy közösen cselekedjünk, közösen is kell gondolkodnunk. Ez csak akkor tud megvalósulni, ha a lakosokat folyamatosan és hitelesen tájékoztatom a város ügyeiről. Negyedik éve minden hónapban írásban is beszámolok a fontos dolgokról településünk hivatalos honlapján (www.tiszacsege.hu) és a Csegei Körkép helyi újságban.

Tekintsük most át időrendben, mi minden történt Tiszacsegén 2024 áprilisában!

2024 áprilisában a VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében megnyert külterületi útépítés a meghatározott ütemben haladt. Minden héten az érintett földtulajdonosokkal és a műszaki ellenőrrel átnéztük a munkálatokat és jeleztük, ha a kivitelezéssel kapcsolatos meglátásunk van. A vállalkozóval az együttműködés zavartalan volt, és a útépítést május 8-án befejezték.

Ez a fejlesztés könnyebbé teszi a határban munkát végző gazdák, természetjárók, horgászok közlekedését.

A strandon 55 Kw-os napelemes rendszer telepítése történt meg a Hortobágyi LEADER Egyesület által támogatott pályázaton belül. A teljes támogatási összeg a gépészeti felújítással együtt  2906610 Ft, melyhez   1606180 Ft önerőt kell felmutatni. Az újabb szakhatósági előírások miatt  a költségek  jóval meghaladják a rendelkezésre álló forrás összegét, ezért a medence gépészeti felújítását  még nem tudtuk elkezdeni.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt ,,Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” című pályázat keretén belül megvalósulhatott a tiszacsegei komp  hidraulika hajtásának cseréje és beüzemelése, valamint új acélsodrony beszerzésére is sor került. A költségeket 6058975 Ft támogatásból és  748873 Ft önerőből fizettük ki.

Magyar Falu Program keretében ,,Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2024” című kiírás keretében a temetőnk ravatalozójának rossz állapotú tetőszerkezetét szeretnénk felújítani. A megpályázható támogatás összege 7488900 Ft. Az ajánlattételi felhívásra érvényes ajánlatok nem érkeztek, ezért a felhívást újra ki kellett írni, melyre 2024. május 15. napjáig van lehetőség jelentkezni.

Belterületi úthálózatunk fejlesztésére elnyert ,,TOP Plusz 1.2.3-21” pályázatunk  megjelent a közbeszerzési felhívásban. Várjuk a kivitelezők jelentkezését május 29-ig. Hamarosan új burkolatot kap több utca:

– a Lehel utca vége, Liszt Ferenc, Török Bálint és Kinizsi utca, /összesen 1216,12 méter hosszan/

– Zátony V. utca, Zátony VII. utca, Zátony VIII. utca, Gát utca, Ültetés utca, Arany János utca, Óvoda utca és Rákóczi utca első szakasza /összesen 1409,55 méter hosszan /

A közmunka program keretén belül újítottuk fel  a nagyon rossz állapotban lévő Kazinczy utcát kb. 600 m hosszan. Törekvésünk, hogy ne legyenek járhatatlan utcáink, és minél több utca legyen aszfalt burkolattal ellátva.

Az elmúlt négy év alatt 3230 m utat aszfaltoztunk le és a közeljövőben 2680m szintén szilárd útburkolatot kap. 1990m földutat láttunk el tömörített kővel.

Az ,,Élhető település” projekt segítségével városközpontunk mindkét oldali járdájának térkövezését, zöldterület fejlesztését, utcabútorok kihelyezését, valamint játszótér kialakítását valósítjuk majd meg. A ,,Helyi termékértékesítést szolgáló piacok VP6-7.2.1.1-20” projekt keretében megvalósuló piac tervei jelenleg az illetékes hatóság jóváhagyására várnak.

A természet megőrzése, és a zöldfelületek bővítése érdekében Tiszacsege településen egy sikeres fásítási program valósult meg az Országfásítás Településfásítási Program keretében. Az idei, 2024-es évben, településünk a maximum igényelhető, 30 darab fát nyert, azaz 25 db nyírfát és 5 db hársfát, melyeket a temetőben, a strandon és az óvoda udvarán ültettünk el.

2024. április 9-én Debrecenbe utaztam, hogy részt vegyek a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói közgyűlésén.

2024.04.10-én részt vettem a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár által rendezett irodalmi délutánon, melyet a  Költészet napja tiszteletére szerveztek. József Attila verseiből ,,Sebed a világ” című verses-zenés irodalmi műsort adott elő Joós Tamás előadóművész.

2024. április 11-én  ismét köszönthettünk egy csegei születésnapost, aki a kilencvenedik életévét érte el. Örömmel adtuk át a miniszterelnöki és önkormányzati jókívánságokat Aszalós Lászlóné Rózsika néninek.

2024. április 13-án IX. alkalommal került megrendezésre a „Polgári Hurka-pite Fesztivál”, melyen az idén Tiszacsegét érte a megtiszteltetés, hogy díszvendége legyen a rendezvénynek. Mindent megtettünk, hogy méltóvá váljunk a felkérésre, és jó hírét vigyük városunknak. Ezúton is megköszönöm a közreműködőknek a munkáját, és tolmácsolom a rendezők elismerését.

2024. április 15-én  PÉTEGISZ közgyűlést tartottak, amelyen városunk képviselete is jelen volt.

2024. április 18-án ismét  újszülött babákat köszönthettünk, és adhattuk át részükre a babacsomagot és az ajándékutalványt.

2024. április 19-én Egyek Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésén vettem részt.

2024. április 20-án ,,Bodnár György Birkózó Emlékversenyt” rendezett a helyi sportegyesület. A nemzetközi szintű birkózó versenyen 230 versenyző vett részt különböző korcsoportban, súlycsoportban, összesen 23 birkózó klub az ország minden részéről és  külföldről is. Az egész napos rendezvény reggel 8:00 órától este 18:00 óráig tartott. Itt is szeretnék köszönetet mondani minden szervezőnek és segítőnek a verseny lebonyolításáért, a főszervezőnek Bari Imrének, a TVSE birkózó szakosztály vezetőjének és Sallai Szabolcsnak a TVSE elnökének. Tiszacsege versenyzői eredményesen versenyeztek, a csapatversenyben  3. helyezést értek el.

2024. április 26-án  Szalárdra kaptunk meghívást az új iskolaépület ünnepélyes megnyitójára, melyen átadtuk önkormányzatunk és iskolánk köszöntését, ajándékait. Köszönjük Bereczki Bryennek, Derzsényi Gergőnek, Mihala Dorkának, Sarkadi Lédának és Zang Dávidnak a magyar népi kultúrából ízelítőt adó műsort!  Ezúton is köszönjük a szereplőknek, a szülőknek és felkészítőknek a munkáját!

2024. április 27-én Hortobágy, Mátai Ménes területén a Szent György-napi Kihajtási Ünnep keretében tartandó „Vármegye kóstolgató” rendezvényen képviseltük Tiszacsegét. Köszönjük Remenyik Imrének, az önkormányzat dolgozóinak, valamint a közmunka programban működtetett  tésztaüzem és a varroda dolgozóinak a közreműködését!

Kedves tiszacsegei polgárok! 2024 választási év.

2024. június 9-én kerül megrendezésre az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választása.

A Tiszacsegei Helyi Választási Iroda vezetője felülvizsgálta a szavazókörök számát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét. A felülvizsgálat eredményeképp több szavazóhelyiség is módosításra került, mivel a helyiségek többsége nem volt akadálymentes, illetve azok állaga sem volt a választás méltóságának megfelelő.

Minden választópolgár 2024. április 19-ig megkapta a Nemzeti Választási Irodától az értesítőt, mely a választással kapcsolatos valamennyi fontos információt tartalmazza.

További információkért kérjük keresse a Helyi Választási Iroda vezetőjét, dr. Lajter Zoltánt, vagy a www.valasztas.hu weboldalon is tájékozódhatnak.

Kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, és további békés és egymást tiszteletben tartó kampányidőszakot! 

2024. május 14.

Szeli Zoltán, polgármesterMEGNÉZTE: 136 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás