Thursday, 25/2/2021 UTC+1
Tiszacsege

Képviselő-testületi ülés 2014. február 27.

Képviselő-testületi ülés 2014. február 27.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei ülése felvételről. 

 

 

NAPIRENDI PONT:

 

1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.)Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

2./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

3./ Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának
meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

4./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

 

5./ A Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel megkötni tervezett haszonkölcsön
szerződés elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

6./ Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által
működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2013. január 01. és
2013. december 31. időszak vonatkozásában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető

 

7./ Beszámoló Dr. Gadóczi István és a Vitalmed 2003 Bt. Tiszacsege III. felnőtt
háziorvosi körzetben végzett 2013. évi szakmai munkájáról
Ea.: Dr. Gadóczi István

 

8./ Beszámoló a 2013. évi közmunkáról
Ea.: Bagdi Sándor alpolgármester
Losonczi János alpolgármester

 

9./ A Nagyné Balogh Ildikó tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Fő u. 76. szám alatt
fekvő, 641-es helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan megvásárlása parkoló
kialakítása céljából
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

10./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014
januárjában végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

11./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

12./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

 

13./ KülönfélékMEGNÉZTE: 836 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.