Monday, 18/1/2021 UTC+1
Tiszacsege

Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi Arculati Kézikönyv

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján – a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (IV. 19.) számú önkormányzati rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint, a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális Örökség Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megtárgyalta a településképi rendeletet megalapozó, a határozat mellékletét képező „Tiszacsege Településképi Arculati Kézikönyv 2017.” megnevezésű dokumentumot és azt jóváhagyja.

A településünket az egymást követő generációk építik és fejlesztik. Minden új nemzedék „örökségül” kapja a települést az épített, természeti és táji környezetével együtt. Az új generáció élhet azzal a lehetőséggel, hogy saját igénye, ízlése szerint tovább formálja, így tehetségéhez mérten hozzátegyen. A műemlékek jogszabályok által védettek, hosszú távú szakszerű megőrzésük, fenntartásuk a közösségi identitásunk megtartásának fontos eszközei. Nemzetünk közös értékei.

 

Letölthető kézikönyv (pdf): Telepulesi_Arculati_Kezikonyv_Tiszacsege_2017


MEGNÉZTE: 542 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.