Monday, 5/6/2023 UTC+2
Tiszacsege

Tiszacsege Város szerkezeti és szabályozási tervének módosítása

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY

Tiszacsege Város szerkezeti és szabályozási tervének módosítása a Fő utca – Templom utca – Tompa utca és Kossuth utca által határolt tömb területére vonatkozóan, Tiszacsege 100 hrsz-ú ingatlanon pályázati forrásból megvalósítandó református parókia  akadálymentesítő külső személyfelvonójának megvalósíthatóságának   biztosítása.

2020. évi I . módosítás

Tiszacsege Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési  eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.  8.)  Korm. rendelet 29/A. § (5) bekezdése b) pontja, valamint Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint „Fő utca –  Templom   utca – Tompa utca és Kossuth utca által határolt tömb területére vonatkozóan, Tiszacsege 100 hrsz-ú ingatlanon pályázati forrásból megvalósítandó református parókia akadálymentesítő külső személyfelvonójának megvalósít hatóságának biztosítása 2020. évi I. módosítás” dokumentációt az munkaközi tájékoztatási szakaszában  partnerségi  véleményezésre bocsájtja.

A módosítási anyaga tájékoztatási dokumentációja teljes terjedelemben megtekinthető a tiszacsege.hu honlapon, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Tiszacsegei  Polgármesteri  Hivatalban  (4066  Tiszacsege, Kossuth utca  5.).

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban véleményt, a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag írásos formában legkésőbb 2021. január 04.-én 16 óráig a polgármester részére címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

  • személyesen (Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán);
  • postai úton ajánlott levélben (Szeli Zoltán polgármester, Polgám1esteri Hivatal 4066 Tiszacsege,  Kossuth u. 5. címre);

elektronikus  levélben  a hivatal.tiszacsege@gmail.com e-mail címre.

Tiszacsege, 2020. 12. 16.

Szeli Zoltán s.k. polgármester

Mellékletek:MEGNÉZTE: 238 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás